nieuws

Meer animo voor aanvulling van VUT-uitkering

bouwbreed Premium

“We merken duidelijk een toename van de vraag naar onze verzekeringsvormen nu de werkgevers in de bouw opnieuw de discussie over de kosten van VUT-regelingen hebben aangezwengeld.”

Aldus adjunct-directeur mr. E.A.W.M. Uijen van SFB Levensverzekeringen NV in Amsterdam. “Zowel bedrijven als individuele bouwvakkers vragen naar het Vut-Garantplan of het Vut-Spaarplan”. Dat was volgens hem vorig jaar nog wel anders omdat werknemers niet gewend waren om zelf te moeten zorgen voor een behoorlijke uitkering tijdens de VUT-periode.

Vorig jaar introduceerde zijn organisatie deze twee spaarvormen, direct nadat bij de CAO-besprekingen voor bouwplaatspersoneel noodgedwongen de VUT-uitkeringen werden verlaagd.

Beide vormen voorzien in een aanvulling op de VUT-uitkering.

Het Vut-garantplan garandeert een bepaalde maandelijkse uitkering. Bij het Vut-Spaarplan kan de uitkering hoger zijn dan bij de eerste vorm omdat hierbij de binnenkomende premies in o.a. aandelen worden belegd. In beide gevallen bepaalt de deelnemer zelf de hoogte van de premie en de uitkeringstermijn.

Via bedrijfssparen

De premies voor beide verzekeringsvormen bedragen minimaal f. 75 per maand en zijn aftrekbaar voor de belastingen omdat de uitkeringen de vorm van een lijfrente hebben.

Voor bouwvakkers is het nog voordeliger als die premie kan worden opgebracht door daar de gelden uit een bedrijfsspaarregeling voor te gebruiken. Dergelijke regelingen zijn bovendien interessant voor de werkgever.

Een onderzoek van een jaar geleden heeft echter aangetoond dat in het midden- en kleinbedrijf in de bouwnijverheid maar weinig van deze bedrijfsspaarregelingen voorkomen. Het percentage bedrijven, dat een dergelijk regeling voor zijn personeel heeft afgesloten, schommelt tussen de 15 en 20. Dit in tegenstelling tot het overige bedrijfsleven, waar dit percentage zeker 90 bedraagt.

Reageer op dit artikel