nieuws

Makelaar Bart begint ‘Ardennenoffensief’

bouwbreed Premium

Volgens Makelaar Bart uit Krabbendijke is er een tegen zijn persoon gerichte lastercampagne gaande. Deze campagne wordt door “zelf zwaar wanpresterende aannemers” gevoerd. Met dreigbrieven waarin de Krabbendijkenaar rechtszaken in het vooruitzicht stelt probeert hij nu zijn tegenstanders het zwijgen op te leggen.

“Ik zie het als een Ardennenoffensief. Ik neem het maar niet al te serieus”, aldus drs. Mark J. Faasse, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), een van de ontvangers van de brieven van Abraham Bart.

Naast Faasse heeft ook een bestuurslid van het gewest Zeeland van het NVOB een brief van de makelaar ontvangen. Hij reageert hiermee op uitlatingen van beiden over zijn manier van werken, waar Cobouw onlangs uitvoerig aandacht aan heeft besteed.

Bart heeft naast zijn makelaardij tevens een Bouw Adviesbureau en verkoopt vrijstaande woningen. Samen met zijn kompaan H.R. Flipse uit ‘s-Gravenpolder, een oud ambtenaar van de gemeente Borssele die een bouwbedrijfje is begonnen, zou Bart verantwoordelijk zijn voor een spoor van ellende onder huizenkopers en aannemers.

NVOB-gewestbestuurder Rijk waarschuwde in de plaatselijke regionale krant PZC en Cobouw dan ook de Krabbendijkenaar voortaan links te laten liggen en vooral niet met hem in zee te gaan. Faasse noemde Bart “een kiene boy, die de titel ‘makelaar’ bezoedelt, en berucht is in de bouwwereld”.

“Ik stel u voor dit handelen aansprakelijk en sommeer u aan dergelijke onrechtmatige en feitelijk onjuiste publicaties een einde te maken. Voor toekomstige publicaties zult u zelf het risico dragen”, aldus mr. A.A. Bart in de brief namens Makelaardij Bart die Faasse deze week in de brievenbus vond. Hierin eist Bart ook dat Faasse zich schriftelijk moet verantwoorden. “Met name zult u de feitelijke juistheid van uw algemene uitspraken hebben te staven. Geeft u ons duidelijk inzicht in de feiten waarop u uw beschuldigingen stoelt.”

Verderop in de brief krijgt de voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de NVM de waarschuwing zich voortaan van publiekelijke uitlatingen te onthouden. Doet Faasse dat niet, dan loopt hij kans op een rechtszaak.

“Het is geenszins uitgesloten dat u voor het rechtelijk forum, waar het publiek en de pers alleen mogen luisteren op hun tribune, niet zult staan onder de dekking van de NVM doch in prive.”

Bij de Raad van Toezicht van de NVM heeft Bart tegen de sectievoorzitter een klacht ingediend. Daarin klaagt Bart over een lastercampagne die door “zelf zwaar wanpresterende aannemers” is georganiseerd. Faasse is van de brieven, die hij “als een Ardennenoffensief ziet” niet erg onder de indruk.

Lidmaatschap

Afgelopen dinsdagavond heeft overigens het bestuur van de Landelijke Makelaarsvereniging zich over het lidmaatschap van Bart gebogen.

J.M.M. van Bijsterveldt, voorzitter van de 200 zielen tellende vereniging, wilde over de uitkomst niets zeggen. “Over de kwestie Bart doen wij geen uitspraken”, was zijn gedecideerde reactie, “dat is een interne aangelegenheid. Wij waken over de kwaliteit van onze leden en betreuren de slechte publiciteit rond een van onze leden. Het neemt niet weg dat wij ons zorgen maken.”

Verwarring

Edith Boeschoten, woordvoerster van Vereniging Eigen Huis zegt het jammer te vinden dat er geen duidelijkheid is over het lidmaatschap van Bart van de LMV. “Wij willen dat hij wordt geroyeerd. Dat is duidelijk. Dat neemt ook een mogelijke verwarring weg bij de consument die enerzijds met zijn praktijken wordt geconfronteerd maar anderzijds hoort dat hij lid is van een gerespecteerde vereniging.”

Reageer op dit artikel