nieuws

Los Angeles bestrijdt files met metrobouw

bouwbreed

De aanleg van meer wegen heeft de Amerikaanse stad Los Angeles niet de vlotte afwerking van het verkeer gebracht die de verkeersdeskundigen voorspelden. Nagenoeg alle autosnelwegen die in de afgelopen vijftig jaar werden opgeleverd raakten kort na de openstelling verstopt. De overheid wil nu de opgebroken metrolijnen opnieuw laten aanleggen en hoopt met die maatregel meer vaart in het personenvervoer te brengen.

Twee jaar geleden kwam in Los Angeles de Century-autosnelwegweg in gebruik. Het po kostte ruim f. 3,7 miljard en beslaat zo’n 28 kilometer. Een verdere uitbreiding van het wegennet zit er niet meer in. De benodigde investeringen zijn niet meer op te brengen en de planning wordt meer dan aanzienlijk vertraagd door beroepsprocedures die omwonenden tegen het trace aanspannen.

De ‘Century’ telt acht rijstroken en verwerkt dagelijks meer dan 300.000 auto’s. Het is een van de 35 autosnelwegen die Los Angeles County verbindt met de districten Ventura, Riverside en Orange County. De meesten daarvan ontstonden in de jaren veertig en vijftig en beslaan met elkaar om en bij 1100 kilometer. Aanvankelijk zou de regio Los Angeles meer dan 2500 kilometer autosnelweg moeten tellen. De komst van meer wegen leidde in Los Angeles tot meer verkeer. De geplande capaciteit van de verbindingen was niet berekend op het daadwerkelijke aanbod. Een voorbeeld daarvan biedt de Hollywood-autosnelweg die in 1940 in gebruik kwam. De weg verbindt de noordelijke San Fernando Vallei met het centrum van Los Angeles. De berekende capaciteit bedroeg 90.000 voertuigen per dag. Enkele weken na de opening reden er al 183.000 op. Momenteel verwerkt de ‘Hollywood’ dagelijks om en nabij 280.000 auto’s. In Groter Los Angeles zijn pakweg 12 miljoen auto’s geregistreerd. De doorsnee afstand tussen huis en werk bedraagt 80 kilometer. Heen en terug vergt dat gemiddeld vier uur.

Openbaar vervoer

Slechts 4 procent van de inwoners van Los Angeles maakt gebruik van het openbare vervoer. Metro en sneltram bedienen samen de 64 haltes die in de te paar jaar zijn gebouwd. Het ligt in de bedoeling het aantal stopplaatsen in de komende jaren fors uit te breiden. Dat vergt van de gemeente een afdoend verkeersplan en vooral veel inspanningen de investeringen bijeen te krijgen. Bevordering van het spoorgebonden vervoer houdt namelijk ook de aanleg van de benodigde infrastructuur in. Het metrobedrijf dat in 1907 met het ondergrondse vervoer begon sloot in 1955 de stations. De voorzieningen werden in de volgende jaren gesloopt. Het tramverkeer stopte in 1961.

Reageer op dit artikel