nieuws

Leges milieuvergunningen bouw gaan fors omlaag

bouwbreed Premium

De bouw in Noord-Brabant kan in de toekomst fors besparen op de kosten voor een milieuvergunning op basis van de Wet milieubeheer. Daarentegen gaan andere bedrijfstakken heel wat meer betalen.

De provincie Brabant gaat de systematiek voor de heffing van leges op milieuvergunningen veranderen. In de nieuwe systematiek gaat men uit van de hoeveelheid tijd die het kost om een vergunning te verlenen maal een dagtarief van f. 850 gulden.

Aanleiding voor de wijziging is een rapport van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland. Dit onderzoek hebben de provincies laten uitvoeren, omdat het bedrijfsleven in het verleden veel klachten had over de hoogte van de leges.

In de nu voorgestelde systematiek gaan vooral kleine bedrijven er fors op vooruit, zo blijkt uit een onderzoek dat VNO-NCW heeft doen uitvoeren naar een zevental bedrijven in verschillende milieucategorieen.

Minder betalen

Daaruit blijkt dat de bouw vooral in de sectoren zit die belangrijk minder gaat betalen voor een milieuvergunning.

Zo betaalt een steenfabriek momenteel zo’n f. 180.000 voor een vergunning op basis van de Wet milieubeheer. Dat wordt in de nieuwe systematiek ruim f. 20.000. Een recyclingbedrijf voor bouw- en sloopafval is nu nog meer dan een ton kwijt, dat wordt zo’n f. 30.000. Hetzelfde geldt voor een betonmortelbedrijf die nu nog ongeveer f. 150.000 aan leges betaalt, maar in de leges nieuwe stijl nog maar f. 30.000 kwijt is.

Anders ligt het met een producent van siliconen, die nu f. 120.000 kwijt is. In de toekomst kost een milieuvergunning die producent f. 450.000. Deze cijfers ke iets lager uitvallen, omdat de provincie in een notitie al heeft laten weten de tarieven zo’n 10% lager vast te willen stellen. Bovendien wordt het hebben van een goede bedrijfsinterne milieuzorg weliswaar niet rechtstreeks beloond in de tarieven, maar het kan in de toekomst schelen in het aantal uren dat een ambtenaar bezig is met de vergunningverlening.

Zorgen

In een brief aan het provinciaal bestuur van Brabant schrijft het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB) zich zorgen te maken over de eventuele nieuwe tariefstructuur. Weliswaar vindt het orgaan de nieuwe systematiek, die is gebaseerd op het principe tijd maal tarief, een verbetering, maar tegelijkertijd maakt het zich zorgen over de uiteindelijke effecten. Weliswaar komen kleinere bedrijven er goed vanaf, grotere, meer complexe sectoren gaan daarentegen belangrijk meer betalen.

“Het nadeel voor grotere bedrijven kan oplopen tot vele honderdduizenden guldens per vergunningsaanvraag. Voor bepaalde bedrijven kan dit per revisievergunning oplopen tot een toename van de leges met f. 750.000”, zo schrijft het orgaan.

Het is het op zich wel eens met de gehanteerde uurtarieven van f. 120 (inmiddels door de provincie met 10% verlaagd), maar dat een ambtenaar 110 dagen nodig voor (weliswaar complexe) bedrijven in de procesindustrie, gaat er bij het bedrijfsleven niet in.

“Een dergelijke tijdsbesteding van een vergunningvelenende ambtenaar per bedrijf is voor bedrijven volstrekt onacceptabel en een goede onderbouwing en/of verificatie, voorafgaand aan de invoering van de nieuwe systematiek, achten wij daarom noodzakelijk.”

Bedrijfstakken die tot f. 750.000 meer kwijt zijn volgens het onderzoek, zijn te vinden in de papiersector, de suikerindustrie en de petrochemische sector.

Reageer op dit artikel