nieuws

Kok geeft Brabant geen cent extra voor hsl-knelpunten

bouwbreed Premium

Voor extra aanpassingen van knelpunten in het traject van de hoge-snelheidslijn (hsl) ten zuiden van Rotterdam is niet meer geld beschikbaar dan de eerder aangekondigde f. 535 miljoen. Binnen dit bedrag is er wellicht extra ruimte voor verbeteringen van de problematische passage bij de gemeenten Breda en Prinsenbeek. Dat gaat dan wel ten koste van andere knelpunten.

Dit heeft premier Kok beide gemeenten laten weten. Voor oplossen van het knelpunt Breda/Prinsenbeek is vooralsnog ongeveer f. 120 miljoen uitgetrokken.

Kok reageert in zijn brief op Brabantse kritiek op zijn uitlatingen tijdens een partijbijeenkomst van de PvdA in Breda. De premier hield toen vast aan de eerder aangekondigde f. 120 miljoen.

Breda en Prinsenbeek hebben in een alternatief plan gepleit voor de aanleg van een tunnel tussen de woongebieden Breda-noordwest en Prinsenbeek-oost. Dat plan kost enkele honderden miljoenen guldens meer dan wat Rijkswaterstaat voor ogen staat: een twaalf meter hoge snelheidslijn.

Vooral het feit dat het kabinet wel f. 900 miljoen gulden extra over heeft voor de ondertunneling van een deel van het Groene Hart, “waardoor enkele koeien geen last hebben van de Thalys”, en zeker f. 700 miljoen kwijt is als compensatie voor de aanleg van de hsl door Vlaanderen, heeft in Brabant kwaad bloed gezet.

Reageer op dit artikel