nieuws

Kantoren uit plannen geschrapt Den Haag wil meer huizen in Laakhavens

bouwbreed

De gemeente Den Haag schrapt de geplande bouw van kantoren in de plannen voor de bedrijventerreinen Laakhaven Centraal en West. Er blijkt voor kantoren in dit gebied nauwelijks belangstelling te zijn. In plaats daarvan wil de Haagse wethouder van economisch structuurbeleid, Rob van de Laar, er nu ruim duizend woningen bouwen. Het plan wordt door de marktsector met de nodige scepsis bekeken. Immers, huizen in de Haagse Laakhavens zijn aan de straatstenen niet kwijt te raken.

Deze week heeft de Haagse wethouder van economische zaken zijn nieuwe plannen voor de bedrijventerreinen Laakhaven Centraal en West ontvouwd. Deze deelgebieden zijn een onderdeel van de totale revitalisering van het voormalige havengebied.

Eind dit jaar moet de paal de grond in voor het po Laakcenter. Deze ontwikkeling van Devco Nederland behelst de realisering van 16.000 m2 aan ruimte voor bouwmarkten. Verder moet volgend jaar een begin worden gemaakt met de bouw van het po Megastores Haaglanden. Hierbij gaat het om 80.000 m2 aan grootschalige winkels.

Voor wat betreft het deelgebied Laakhaven West wil Van de Laar vooral ambachtelijke en productiebedrijven vestigen. De plannen voorzien daarom in een verdrievoudiging van het nu nog aanwezige bedrijfsvloeroppervlak tot ongeveer 72.000 m2.

Zorgenkindje

Oorspronkelijk waren in de plannen ook de bouw van kantoren opgenomen. Hiernaar bestaat echter nauwelijks tot geen belangstelling. “De kantorenmarkt loopt in Den Haag iets terug. Verder is de bereikbaarheid van de locatie wat minder waardoor ook de belangstelling tegenvalt”, aldus een woordvoerster van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente Den Haag. Van de Laar wil de de kantoren nu vervangen voor woningbouw. Hierbij wordt gedacht aan zo’n duizend woningen in alle categorieen. “Het plan is nog heel prematuur”, zo haast de woordvoerster er aan toe te voegen, “er is dan ook nog geen contact geweest met marktpartijen of bedrijven die zich in het gebied willen gaan vestigen.”

Combinatie

Want wat zij ervan vinden is in de visie van de wethouder wel belangrijk. “Voorwaarde bij de combinatie van woningen en bedrijven is een goede afstemming van de belangen. De woningen mogen geen belemmering vormen voor het functioneren van deze bedrijven.”

De huizen in de vorm van appartementen komen in de plannen van Van de Laar op een onderbouw van twee bedrijfslagen. Met het bedrijfsleven heeft de gemeente binnenkort overleg.

De plannen worden met de nodige scepsis ontvangen door Amstelland vastgoed. Samen met Wilma Vastgoed vormt Amstelland de ‘Laakhaven Hollands Spoor CV’. Beide marktpartijen ontwikkelen het gebied grenzend aan Laakhaven Centraal en zijn met de gemeente Den Haag een overeenkomst aangegaan voor de bouw van 380 woningen, 16.200 m2 kantoren en 2000 m2 winkels en horecavoorzieningen.

Laatste hand

Op hetzelfde deel wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de bouw van de Haagse Hogeschool. Diverse kantoorruimten zijn inmiddels klaar maar met de bouw van de woningen wil het maar niet vlotten.

Amstelland, binnen de cv verantwoordelijk voor de woningbouw, heeft 108 woningen gerealiseerd. Er zouden nog vier woontorens van zestig koopwoningen elk moeten volgen. Sterker, een toren had er al lang moeten staan. Maar de consument staat niet in de rij om de appartementen met een prijsniveau van rond de f. 200.000 te kopen. Er is geen belangstelling voor en dus heeft Amstelland de plannen voorlopig in de ijskast gezet.

“Het gebied kampt”, zo zegt woordvoerder Michel Westbeek van Amstelland Vastgoed desgevraagd, “met een imagoprobleem. Het vooruitzicht dat het nog enkele of wellicht zelfs velen jaren duurt eer het gebied een beetje gesetteld is wreekt zich. Mensen zien het er nu duidelijk nog niet zitten. Wij gaan ervan uit dat wanneer straks de Hoge School klaar is en er wat aan de openbare ruimte is gedaan het gebied wat aantrekkelijker wordt. Maar dat is afwachten.” Daarnaast wordt bekeken of de woningen qua plattegrond aantrekkelijker ke worden gemaakt.

Zorg

Dat er nu wordt overwogen om op een steenworp afstand van Laakhaven Hollands Spoor nog eens duizend woningen neer te zetten wordt door Westbeek met zorg bekeken. “Het aanbod moet op elkaar worden afgestemd. In dit gebied kun je niet gaan concurreren. De woningen raak je dan helemaal niet meer kwijt.”

Reageer op dit artikel