nieuws

Jorritsma kan geen zinnig woord zeggen over kosten Beek

bouwbreed

Minister Jorritsma kan geen zinnig woord zeggen over extra kosten aan schadeclaims die zullen moeten worden betaald als de oost-westbaan van het vliegveld Beek wordt aangelegd. Zij schrijft dit in antwoord op vragen het GroenLinks-Kamerlid Rosenmoller.

Er circuleren schattingen dat er zo’n f. 1,4 miljard schadevergoeding aan bedrijven en particulieren betaald zou moeten worden na draaiing van de baan. In haar antwoord geeft de bewindsvrouwe aan dat het niet mogelijk is bij dit soort grootschalige poen de hoogte van de schadeclaims te bepalen. Bovendien bestaat er onvoldoende ervaring in de luchtvaartsector om een inschatting te ke maken.

Daarbij komt ook dat een beslissing over verzoeken om nadeelcompensatie en planschadevergoeding pas genomen kan worden als het schadeveroorzakende besluit “rechtens onaantastbaar” is geworden.

Reageer op dit artikel