nieuws

Japan maakt werk van nieuwe hoofdstad

bouwbreed Premium

Het Japanse landsbestuur moet in de komende twee jaar besluiten of het de regeringszetel naar elders verplaatst. De hoofdstad Tokyo fungeert sinds 130 jaar als bestuurlijk centrum en huisvest nagenoeg alle bijbehorende instellingen.

De stad is evenwel niet bestand tegen grote aardbevingen. Verhuizing en reorganisatie van de overheidsdiensten moeten er tevens voor zorgen dat de Japanse samenleving wordt gemoderniseerd. Wanneer alle betrokkenen zich voor de verplaatsing uitspreken zouden in beginsel rond 2000 de eerste werken ke beginnen. Die vinden plaats in een straal van 300 kilometer rond Tokyo. Tien omliggende gemeenten hebben zich inmiddels aangeboden waarvan Sendai de meest noordelijke en Nagoya de meest zuidelijke kandidaat is. De uiteindelijke keus wordt politiek bepaald. De kosten van de nieuwe hoofdstad belopen om en nabij f. 226 miljard, exclusief hoogwaardige infrastructuur als een vliegveld, een hogesnelheidslijn en autosnelwegen. De totale kosten komen uit op zo’n f. 323 miljard. In deze berekeningen wordt uitgegaan van een bouwtijd van tien jaar.

Voorbereidingen

De voorbereidingen begonnen in 1990 waarna in 1992 de ‘Wet inzake de verhuizing van de hoofdstad’ met grote meerderheid werd aangenomen. De voorwaarden schrijven een strikte scheiding voor tussen bestuurlijke en economische aangelegenheden. De nieuwe hoofdstad mag geen tweede Tokyo worden waarin regering en zakenleven meer dan nauw samenwerken.

Het maximale inwonertal van de desbetreffende gemeente mag niet meer dan 600.000 belopen terwijl het grondgebied in elk geval 9000 hectare moet beslaan. De nieuwe hoofdstad moet binnen twee uur met een hogesnelheidstrein vanuit Tokyo zijn te bereiken en binnen 40 minuten vanaf een internationaal vliegveld. Hoge eisen worden gesteld aan de bestendigheid tegen aardbevingen.

Het bestuur van Tokyo noemt de voorgenomen verhuizing onwenselijk en vindt dat de regering beter meer aandacht kan geven aan de overdracht van taken aan de plaatselijke overheid. Buiten de huidige hoofdstad en de aangrenzende prefecturen neemt de instemming met de voorgenomen verhuizing toe.

Wel ontstaat enige zorg over onder meer de ordening van de ruimte. Japan boekt op dat gebied beduidend minder successen dan met bijvoorbeeld microtechnologie. Mede door de weinig afdoend gebleken planning kampen grote na-oorlogse poen als de stadsuitbreiding van Tama, het wetenschappelijke centrum Tsukuba en de luchthaven Narita met forse problemen.

Reageer op dit artikel