nieuws

Initiatief tot herbouw kasteel Valkenburg

bouwbreed Premium

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul heeft het initiatief genomen om te komen tot herbouw van Kasteel Valkenburg, dat nu uit niet meer dan een ruine bestaat, gelegen op de Heunsberg.

Als het kasteel in oude glorie zou ke worden herbouwd – eventueel gefaseerd en gespreid over een a twee decennia – zou het een centrum van kunst en cultuur op Europees niveau moeten worden. De eerste zorg voor de VVD-fractie is het bijeenbrengen van een bedrag van f. 100.000 om een haalbaarheidsonderzoek te ke laten uitvoeren.

Reageer op dit artikel