nieuws

Havens verliezen bedrijvigheid aan achterlandregio’s

bouwbreed

De Europese havens verliezen de slag om de bedrijvigheid met regio’s in het achterland. Het gaat dan om bedrijvigheid die wel havengebonden, maar niet kadegebonden is. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Buck Consultants in opdracht van de Rijksplanologische Dienst.

Het is niet zo, dat bedrijven wegtrekken uit het havengebied. Maar wel is er een trend waarneembaar dat bedrijven die niet per se in de haven behoeven te zitten zich liever vestigen in het achterland. Zo is die trend waarneembaar in de Rotterdamse haven, waar Dordrecht, Nijmegen/Arnhem en Venlo van profiteren. Belangrijke redenen hiervoor zijn de arbeidskosten, de congestie in de havens, de arbeidsmentaliteit en -productiviteit en het ruimtegebrek in de haven. Met name Rotterdam heeft hier last van. De bedrijven vinden het achterland aantrekkelijk wegens de nabijheid van de (Europese) afzetmarkt, een betere ontsluiting en bereikbaarheid, lagere grondkosten en meer ruimte.

Reageer op dit artikel