nieuws

Extra impuls f. 50 miljoen voor scholenonderhoud

bouwbreed

Het kabinet heeft incidenteel f. 50 miljoen uitgetrokken voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden van oude schoolgebouwen. Daarnaast wordt er verwacht dat scholen zelf een deel van hun reserves gebruiken voor achterstallig onderhoud.

Volgens een onderzoek van Architecten- en adviesbureau NIBAG in 1994 zou er in het voortgezet onderwijs een achterstand in onderhoud zijn van f. 400 miljoen. Tegelijkertijd beschikken scholen over f. 585 miljoen aan reserves uit de materiele vergoeding.

Daarom vindt staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs het redelijk dat zo’n f. 200 miljoen daarvan voor onderhoud wordt gebruikt. Daarnaast wil de bewindsvrouwe de deskundigheid bij scholen vergroten, waardoor een betere prioriteitsstelling voor onderhoud kan worden bereikt.

Reageer op dit artikel