nieuws

Er zit muziek in de walsen uit Boppard

bouwbreed Premium

De Duitse fabrikant van verdichtingsmaterieel Bomag is wereldmarktleider. Om dit te blijven dient het productengamma dat hij produceert steeds de marktvraag nauw te volgen zowel in product als techniek. Rond deze tijd introduceert Bomag wederom een aantal aanpassingen, op beide gebieden.

Toen de ouderwetse stoomwals nog zijn verdichtingswerk deed kon deze vorm van verdichtingstechniek in de wegenbouw zich nog verheugen op een zeer ruime belangstelling van de leek. Nu dit hoofdstuk is afgesloten is de populariteit een stuk afgenomen. Dit terwijl de verdichtingstechniek sinds de stoomwals min of meer een wetenschap is geworden. Het sissen en fluiten van de stoomwals en de harde klappen van de explosiestampers zijn vervangen door veel minder geluidproducerend gerol en getril dat desondanks een technisch veel hoger en beter resultaat oplevert.

Een van de pioniers op dit gebied was Herr Schwamborn die in 1957 in het aan de Duitse Rijn gelegen plaatsje Boppard zijn eerste twee typen handgestuurde motorische walsen bouwde. Het betrof hier walsen met een eigen massa van ca. 600 kg.

De Boppard Maschinen AG (BOMAG) trok met dit materieel grote aandacht in binnen- en buitenland. Het aantal typen groeide evenals de vraag vanuit het buitenland. In 1970 groeide men duidelijk uit zijn fabrieksjasje een werd een nieuwe locatie aangekocht. Inmiddels had men in Boppard nauwe betrekkingen aangeknoopt met het Amerikaanse bedrijf Koenig voor de export naar dit land. Deze samenwerking resulteerde in de bouw van een nieuwe fabriek voor verdichtingsmaterieel in Amerika die Bomag-ontwikkelingen onder de naam Hypac op de markt bracht en brengt.

Voor de financiering van zowel de Amerikaanse vestiging als de nieuwe hoofdvestiging in Boppard was Bomag inmiddels toegetreden tot de United Dominium Company, een groep met een hoog ‘Dagobert’-gehalte.

Verdichtingsmateriaal

Inmiddels is Bomag uitgegroeid tot de (wereld)marktleider op het gebied van verdichtingsmaterieel. De feitelijke marktaandelen voor kleinmaterieel zoals stampers en platen bedraagt 20% terwijl voor het grotere materieel een marktaandeel van meer dan 50% wordt geclaimd. Op dit moment worden in Boppard zo’n 18.000 stuks materieel per jaar vervaardigd in een nieuwe, zeer moderne fabriek die gelegen is op een op Boppard uitkijkende berg.

Het productenprogramma beslaat momenteel een aantal van ca. 105 die in totaal in ca. 300 varianten geleverd ke worden. Dankzij een ver doorgevoerd JIT-productiesysteem levert dit geen enkel probleem op.

Om zijn leidende positie tenminste te behouden worden er elk jaar wel een aantal noviteiten op de markten gebracht. Rond deze tijd zijn dit de nieuwe tandemwals BW 138 AD, de splitstrooier BS 450 VE en een nieuwe verdichtingsafregeling met de naam Variomatic. Overigens worden met dit te systeem nu de laatste veldproeven uitgevoerd.

Tandemwals 138 AD

De nieuwe tandemwals 138 AD van Bomag heeft een eigen massa van 4212 kg. De lengte van de machine bedraagt 2600 mm, de hoogte gemeten over de rolbeugel (ROPS) bedraagt 2700 mm (zonder rolbeugel 1910 mm) en de maximale breedte is 1.460 mm. De stuurhoek van deze knikgestuurde wals bedraagt 25 gr. en zorgt voor een draairadius, aan de binnenzijde gemeten, van 3610 mm. De pendelhoek van de machine bedraagt 13 gr. .

De wals heeft als krachtbron een drie cilinder Deutz luchtgekoelde dieselmotor van het type F3L 1011 F. Deze motor levert een vermogen van 29,8 kW bij een toerental van 2800/min. De twee walsrollen, met een breedte van 1380 mm elk, worden beide hydrostatisch aangedreven.

De maximale rijsnelheid bedraagt 10 km/uur. In het werk, met ingeschakelde vibratie bedraagt deze 4,5 km/uur. De vibratie van beide walsrollen wordt hydrostatisch aangedreven. De frequentie bedraagt 46/52 Hz en de amplitude is 0,5 mm.

Alhoewel het een onderdeel uitmaakt van de ‘zwarte lijn’ is de splitstrooier een nieuw product voor Bomag.

De splitstrooier heeft een eigen massa van 10.000 kg waarvan 60% op de vooras en 40% op achteras drukt. De machine wordt aangedreven door een driecilinder watergekoelde Deutz-dieselmotor van het type F3L 1011 die een vermogen levert van maximaal 30,7 kW bij een toerental van 2500 omw/min.

De hydrostatisch aangedreven machine komt tot een rijsnelheid van 6 km per uur terwijl voor het werk een snelheid in te stellen is van twee tot 10 meter/minuut.

De besturing van de machine gaat over de achteras en vindt hydrostatisch plaats. De stuurhoek bedraagt 30 gr. en de pendelhoek is 7,5 gr. .

De splitstrooier werkt met een variabele strooibalk die ingesteld kan worden op werkbreedtes van 300 tot 4500 mm. De hopper heeft een inhoud van 2 m3 en is goed voor een voorraad van 3,5 tot 4 ton.

Het te strooien materiaal wordt vanuit de hopper via een verstelbare transportband naar de strooibalk gevoerd. Deze balk is in bladveren opgehangen en wordt gevibreerd met een frequentie van 53 Hz. Door de hoek van de strooibalk te verstellen wordt er meer of minder strooimateriaal op het wegdek aangebracht. Deze hoeveelheid is van te voren bepaald en met onder meer de breedte-instelling van de strooibalk opgeslagen in de boordcomputer. Nadat het materiaal is uitgestrooid wordt dit nogmaals gecheckt met de opgeslagen gegevens.

Door toepassing van deze vibratie-techniek en de geringe valhoogte van het split wordt aan het uit te strooien materiaal zeer weinig kinetische energie meegegeven. Daardoor blijft het strooisel binnen strooibereik en is nauwgezet strooien, alleen waar het behoort, mogelijk. Niet alleen geeft dit een beter eindproduct na het inwalsen, maar bovendien behoeft geen overtollig split te worden geruimd en afgestort.

Het afstrooien van materiaal kan direct achter de asfaltafwerkmachine plaats vinden doordat elke as voorzien is van vijf profielloze banden.

Variomatic

De trilling van een walsrol zal als regel oscillerend zijn of vibrerend. Bij een oscillerende walsrol is de trillingsrichting horizontaal gericht terwijl bij een vibrerende walsrol de trilling verticaal is. Het is het een of het andere systeem dat wordt toegepast.

Het enorm toegenomen verkeersaanbod en de daarbij behorende hogere belasting van het wegennet stellen steeds hogere eisen aan de wegconstructies en, uiteraard, aan de daarbij behorende verdichtingstechnieken.

Het aanbrengen van bijvoorbeeld dunne slijtlagen neemt hand over hand toe. Deze worden nu ingewalst met statische walsen om breuk van de aanwezige korrel te vermijden. Deze breuk ontstaat indien bij de verdichting gebruikt wordt gemaakt van een trilwals. Aan de andere kant is het voor de constructie wenselijk een hogere verdichtingsenergie aan te wenden, zeker in dien gebruik gemaakt wordt van taaie, dik vloeibare, bitumensoorten zoals B65. Voeg daarbij de toepassing van verschillende soorten zoab, het aanbrengen van wegconstructies in de onmiddellijke nabijheid van gebouwen en op bruggen etc., waar uit oogpunt van constructie eigenlijk met trilwalsen verdicht zou moeten worden doch waar nu vanwege andere belangen met statische walsen gewerkt wordt, en de probleemstelling is daar. De oplossing van deze problemen is een wals met een instelbare vibratie en oscillatie, ook in het gebied van de 90 gr. daartussen.

Met de nieuwe Variomatic denkt Bomag te voldoen aan de toenemende vraag. Bij de Variomatic wordt, in plaats van een onbalanslichaam, gebruik gemaakt van twee onbalanslichamen die tegen elkaar indraaien. Hierdoor ontstaan gerichte trillingen die bovendien gestuurd ke worden, waardoor variabelen ontstaan in richting en amplitudes.

Walsen uitgerust met de Variomatic van Bomag halen derhalve een beduidend grotere inzetbaarheidsgraad.

Op dit moment worden de laatste veldproeven gehouden met dit systeem binnen alle lagen van de wegconstructie. Nu reeds spreekt men bij Bomag over verbeteringen welke liggen tussen de 30 en 40%. Waar dan wederom een gat in de markt kan worden opgevuld.

Reageer op dit artikel