nieuws

Eerste Kamer gaat akkoord met Wet Voorkeursrecht

bouwbreed

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel van minister De Boer om grondspeculatie tegen te gaan. Van de grote fracties stemde alleen de VVD tegen de Wet Voorkeursrecht.

Het CDA, dat in eerste termijn nog veel vraagtekens zette bij het wetsvoorstel, ging dinsdag alsnog overstag nadat minister De Boer beloofde dat de wet alleen van toepassing zal zijn in gemeenten die snel, veel nieuwbouw moeten plegen. De bewindsvrouw kondigde ook aan te zullen toezien op misbruik van de anti-speculatieregeling. D66 en PvdA gingen maandag al akkoord. Het wetsvoorstel geeft gemeenten een voorkeursrecht bij de koop van bouwgrond. In bepaalde snelgroeiende nieuwbouw-gemeenten moet een particulier die zijn land wil verkopen dat voortaan eerst aan de gemeente aanbieden. Die kan de grond vervolgens kopen tegen de geldende marktprijs. Gemeenten hebben zo’n eerste-kooprecht momenteel al voor stadsvernieuwingswijken, maar De Boer wil het uitbreiden tot bouwkavels aan de rand van de steden.

Het voorkeursrecht moet grondspeculatie voorkomen. In de praktijk verkopen grondeigenaren namelijk hun land vaak aan poontwikkelaars, die het na wijziging van een bestemmingsplan vervolgens met hoge winsten doorverkopen. Daardoor zijn de gemeenten die willen bouwen uiteindelijk veel geld kwijt en worden hun nieuwbouwwoningen erg duur. De VVD-fractie in de Eerste Kamer verzette zich tegen de nieuwe wet omdat deze een te grote aantasting zou zijn van het eigendomsrecht. Overigens stemde de liberalen ook in de Tweede Kamer tegen de anti-speculatiewet. Ook daar mocht dat toen niet baten. In reactie op VVD-kritiek benadrukte De Boer dinsdag dat de grondeigenaren hun land op basis van vrijwilligheid ke verkopen en daarvoor de geldende marktprijs krijgen. “De gemeenten betonen zich redelijke, betrouwbare kopers, die een redelijke prijs zullen betalen.”

Volgens veel gemeenten komt het voorkeursrecht overigens enkele jaren te laat. Veel grond op de grote Vinex-locaties is al in handen geraakt van speculanten , waardoor de prijzen fors zijn gestegen. Mede daardoor staat de betaalbaarheid van woningen op deze locaties onder druk.

Reageer op dit artikel