nieuws

Duurzaam bosbeheer Verenigde Staten floreert

bouwbreed

Bosbeheerders in de Verenigde Staten, moeten meer rekening houden met natuur en milieu. De belangstelling daarvoor blijkt inmiddels groot. Ruim 200 bedrijven sloten zich aan bij het ‘initiatief voor duurzaam bosbeheer’ van de Amerikaanse Associatie voor Bosbouw en Papier (AF en PA). Samen beheren die zo’n 90 procent van de particuliere bossen in de Verenigde Staten.

Deelname aan het milieuprogramma is volgens directeur bosbeleid en duurzame bosbouw R. Cantrell geen vrijblijvende zaak. Op een bijeenkomst in Brussel van de AF en PA legde hij uit dat leden die zich niet aan de voorwaarden houden schorsing wacht. Dat lot trof ondertussen 17 bedrijven. Die krijgen 120 dagen de tijd om de noodzakelijke maatregelen te treffen. Blijven die uit dan volgt royering. Tien andere ondernemingen stapten uit zichzelf op omdat ze geen inmenging in hun bedrijfsvoering dulden. Een van hen keerde inmiddels terug.

Meer dan modegril

Onder meer dat gegeven toont volgens Cantrell aan dat het streven naar duurzaamheid meer is dan een modegril. Een groeiend aantal organisaties van derden adviseert de AF en PA over het duurzame bosbeheer. Een onafhankelijke groep deskundigen ziet toe op de uitvoering van het beleid en mag daarvoor onaangekondigd een aangesloten bedrijf bezoeken.

Over het geheel genomen laten bedrijven zich weinig uit over de kosten die duurzaam bosbeheer vergt. Cantrell noemde extra uitgaven onvermijdelijk. Sommige ondernemingen verrekenen de meerkosten met de houtprijs. Anderen daarentegen zien het als een investering in het klantenbestand. Want ook afnemers hechten meer en meer waarde aan duurzaam geproduceerd hout. Certificatie ligt daarmee voor de hand. Plannen daarvoor heeft de AF en PA echter nog niet.

Investeringen in duurzaam bosbeheer houden onder meer verband met de eigen bedrijfsvoering. Het vergt ook een afdoende opleiding voor het personeel van kapbedrijven. Een van de AF en PA-leden gaf tot op heden zo’n FL51 miljoen uit aan de nieuwe aanpak. Het geld ging onder meer op aan het verbeteren van de bewerking en opslag van het gevelde hout. Het bedrijf verbetert daarmee ook het eigen resultaat omdat minder hout wordt afgekeurd. In het verlengde daarvan blijft ook de (export)positie van de Amerikaanse houtindustrie behouden. Goed en winstgevend bosbeheer voorkomt volgens Cantrell ook dat percelen ontbossen om plaats te bieden aan meer renderende activiteiten.

Reageer op dit artikel