nieuws

DSM-terrein in Geleen ernstig verontreinigd

bouwbreed Premium

Het DSM-terrein in Geleen is ernstig vervuild. Op verzoek van DSM hebben Gedeputeerde Staten van Limburg in een beschikking vastgelegd hoe de bodemverontreiniging op de bedrijfslocatie in Stein en Geleen moet worden aangepakt.

DSM noemt de beschikking: ‘streng maar redelijk’. In de beschikking staat dat de locatie als een geval van ernstige bodemverontreiniging moet worden gezien en dat die verontreiniging, door het ontbreken van voldoende onderzoeksgegevens, vooralsnog als ‘zeer urgent’ wordt beschouwd.

Urgentie bepalen

DSM krijgt van GS vier jaar de tijd om te onderzoeken wat de precieze omvang is, op grond daarvan de juiste urgentie te bepalen, het tijdstip van de aanvang van de sanering en de wijze waarop deze wordt aangepakt vast te stellen.

Het bedrijf wil er alles aan doen nieuwe verontreinigingen te voorkomen. Ook wil DSM voorkomen dat, medewerkers en personeel van bedrijven blootgesteld worden aan het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MRT-Concentratie).

In situ technieken

Bij graafwerkzaamheden in de leemlaag, tot 1,5 meter diepte, wordt de grond gesaneerd tot deze MTR-concentraties. De vrijkomende grond wordt op hergebruik onderzocht.

Bij nieuwbouw wordt de grond in diepere grondlagen – vijftien tot twintig meter diep – boven de grondwaterspiegel gesaneerd met ‘in situ technieken’. Dit zijn technieken waarbij de verontreinigde grond in de bodem, zonder op te graven, wordt gereinigd. Bij nieuwbouw op verontreinigde plekken, in diepere lagen, worden zonodig voorzieningen getroffen zodat sanering in een later stadium mogelijk is.

Reageer op dit artikel