nieuws

DNV stelt certificatieschema voor vakbekwaamheid op

bouwbreed Premium

Det Norske Veritas (DNV) in Rotterdam heeft een nieuw schema ontwikkeld voor certificatie van vakbekwaamheid. Onafhankelijkheid en een open structuur zijn de belangrijkste kenmerken.

Het schema van certificeringsinstelling Det Norske Veritas is geschikt om in elk vakgebied toe te passen. Dat zal het certificeren van vakbekwaamheid in Nederland, en breder in de Europese Unie, een enorme impuls geven, denkt men bij DNV. Het schema geniet het vertrouwen van het ministerie van sociale zaken in het kader van de ARBO-wet (artikel 6). De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het DNV-schema voor certificatie van vakbekwaamheid geaccrediteerd conform de norm NEN-EN 45013.

Traditioneel wordt er in Nederland veel waarde gehecht aan het managementsysteem als belangrijk instrument om de bedrijfsvoering te verbeteren. Bij werkgevers groeit echter het besef dat de vakbekwaamheid van personeel zeker zo bepalend is voor het bedrijfsresultaat als het systeem zelf. Met certificatie conform de norm NEN-EN 45013 heeft een werkgever een werkbaar managementtool in handen (‘management of competencies’). Daarnaast vervult certificatie van vakbekwaamheid een belangrijke rol als controle-instrument in sectoren waar werk wordt uitbesteed.

Beperkte geldigheid

Een certificaat van vakbekwaamheid heeft, anders dan een traditioneel diploma, een beperkte geldigheidsduur. Periodiek vindt een hertoetsing van de vakbekwaamheidseisen plaats. Ook de vakbekwaamheidsprofielen en de toetstermen van de examens worden periodiek aangepast.

Reageer op dit artikel