nieuws

De Grave ziet geen aanleiding voor extra arbo-maatregelen

bouwbreed Premium

Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken ziet geen aanleiding extra arbo-beleid voor de bouw te ontwikkelen. Volgens de bewindsman zijn de huidige maatregelen zo recent, dat positieve effecten pas over enige tijd verwacht ke worden. Hij schrijft dit in antwoord op vragen die het PvdA-Kamerlid Vreeman stelde naar aanleiding van een artikel in Cobouw over de arbeidsomstandigheden van dakdekkers.

De Grave wijst onder meer op de verplichting tot het maken van risico-inventarisatie en -evaluatie, die sinds 1 januari 1996 beoordeeld dient te worden door een gecertificeerde arbodienst. Ook de veiligheids- en gezondheidsplannen en de algemene preventieprincipes die in de ontwerpfase moeten worden toegepast horen in dit rijtje thuis.

Reageer op dit artikel