nieuws

Corporaties willen huurders op eigen wijze voorlichten

bouwbreed

De corporaties zitten niet te wachten op regelgeving uit Den Haag, die hen vertelt hoe zij hun klanten moeten informeren. Dat blijkt uit een enquete, die het NCIV onder 70 van zijn leden heeft gehouden.

Aanleiding tot de enquete was het feit dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel op de procesvereisten, heeft verworpen. Dat voorstel hield onder meer in dat bij een huurverhoging boven een bepaald percentage een procedure moest worden gevolgd om de huurder te informeren over het hoe en waarom van die verhoging. Het wetsvoorstel werd afgeblazen op een moment dat veel corporaties al de nodige voorbereidingen voor de procedure hadden getroffen.

Uit de enquete blijkt dat zestig procent van de corporaties de in de procedure voorziene vooraankondiging toch hebben verstuurd. Het meest gehoorde argument was dat het meeste voorbereidende werk al was gedaan. Bovendien vond men het informeren van de huurders op zichzelf wel een goede zaak. De corporaties die geen vooraankondiging hebben gestuurd wilden, zo was hun argument, niet onnodig verwarring zaaien. Vrijwel alle corporaties hadden wel de nodige voorbereidingen voor de procedure getroffen.

In het algemeen zijn de ervaringen met de vooraankondigingen negatief. Er wordt gesproken over ‘administratieve rompslomp’, ‘beperkte respons’ en ‘onduidelijkheid’. Maar het overleg met de huurders vinden alle corporaties erg belangrijk: 92 procent van de corporaties heeft met hen contact gezocht om over de huurverhoging te praten. Het overleg gebeurde voornamelijk met de organisaties van de eigen huurders. Het overleg met individuele huurders vond vooral plaats bij kleinere corporaties. De ervaringen met het overleg zijn overwegend positief, al vinden de corporaties wel dat het rendement beperkt is. Zo is de opkomst bij bijeenkomsten meestal klein en de gemiddelde huurder is dan vrij passief. Discussie is wel degelijk van invloed: bij een op de drie corporaties is het huurbeleid aangepast na overleg met de huurders. Soms vonden aanpassingen plaats op complexniveau (18 procent); in andere situaties werd het gemiddelde percentage van de huurverhoging verlaagd (14 procent).

Alle corporaties zijn van mening dat de huurder optimaal moet worden geinformeerd. De huurders worden steeds meer beschouwd als een klant die recht heeft op goede informatie en dienstverlening. Maar op regelgeving uit Den Haag zich men niet te wachten. De corporaties vinden dat er ruimte moet zijn om de huurders naar eigen inzicht te informeren, waarbij bijvoorbeeld rekening kan worden gehouden met de plaatselijke situatie en het eigen beleid.

Reageer op dit artikel