nieuws

Corporatie begint met verhuur casco’s woningen

bouwbreed

De Amsterdamse Woningbouwvereniging Het Oosten begint in september met een uniek experiment, de zogenoemde cascohuur, waarbij 200 woningen zijn betrokken. Hierbij wordt de huurder de eigenaar van de binnenkant van de woning.

Het woonconcept heeft inmiddels toestemming gekregen van de ministeries van VROM en van Financien en van de gemeente Amsterdam. De eigenaar krijgt vrije beschikking over de inrichting van zijn woning. Ook zijn er financiele voordelen zoals die ook gelden in gewone koopsituaties: een hypotheek met rente-aftrek. In de meeste gevallen resulteert dit in een besparing op de maandelijkse lasten. De cascohuurder heeft zelf door zijn woon- en investeringsgedrag invloed op de restwaarde van zijn woning.

S. Lie van de woningbouwvereniging zegt dat alle soorten woningen in aanmerking komen voor cascohuur. Wie een casco huurt kan rekenen op een huurverlaging van ongeveer 35 procent. Daar staat tegenover dat de cascohuurder vervolgens een bedrag tussen f. 10.000 en f. 55.000 moet betalen voor de binnenkant van zijn woning. Voor dit bedrag moet een hypotheek worden genomen.

De cascohuurder kan zijn woning aan de binnenkant vrij verbouwen. Zo mag hij onder meer muren uitbreken, plafonds vernieuwen en desgewenst de vloer slopen. Alles mag mits het casco hieronder niet te lijden heeft, aldus Lie. Hij schat de kans dat doe-het-zelf-activiteiten van de cascohuurders leidt tot schade aan de woning bijzonder klein omdat de cascohuurder volledig aansprakelijk blijft voor schade aan het casco van zijn woning. Ingrijpende verbouwingen ke daarom het beste worden gedaan na overleg met de verhuurder.

Reageer op dit artikel