nieuws

Brabant nog niet moedeloos

bouwbreed

Noord-Brabant wordt zo af en toe behoorlijk moe van de discussies rond de hsl door de provincie. Maar moedeloos nog steeds niet. Zullen de bewoners van Zevenbergschen Hoek en Prinsenbeek veroordeeld worden om tegen een muur infrastructuur voor de hsl aan te kijken met alle gevolgen van dien op het gebied van geluidhinder? Als het aan de Brabanders licht niet.

Zelfs de ‘chantage’ van minister Jorritsma die vanuit Peking Breda en Prinsenbeek waarschuwde zich niet te verzetten tegen de bovengrondse aanleg van de hsl, omdat anders verbeteringen aan de A16 wel eens in gevaar zouden ke komen, doet de moedeloosheid niet toeslaan.

Al meer dan 10 jaar wordt er nu al gediscussieerd over de hsl, waarbij Brabant van mening is, zich altijd constructief te hebben opgesteld. Daarbij heeft het provinciaal bestuur in eerste instantie altijd gepleit voor het zogenoemde haventrace, dus via Roosendaal naar Antwerpen langs de Antwerpse haven. Dat zou dan wel via bestaand spoor moeten.

Tijdens alle trace-studies is er wel gekeken naar het haventrace, maar dan via nieuw spoor dwars door het natuurgebied de Wouwse Plantage heen. Dit nu was voor Brabant onverteerbaar. Een enkele cynicus meent dat toch beter voor dat trace had ke worden gekozen, omdat de kans op een tunnel door een natuurgebied groter is dan een tunnel in de bewoonde wereld. Daarmee doelend op de f. 900 miljoen extra voor de tunnel onder het Groene Hart.

Bundeling

Vervolgens verklaarde oud-minister May-Weggen de bundeling van de hsl met de A16 tot haar voorkeurstrace, hetgeen door het huidige kabinet is gehandhaafd. Toen al hebben Brabant en met name de gemeenten Breda en Prinsenbeek hun wensen over ondertunneling aldaar op tafel gelegd.

Een op zijn minst verdiepte aanleg van de hsl bij Prinsenbeek blijft voor gemeente en provincie een conditio sine qua non. Van de woorden van Jorritsma dat als Prinsenbeek en Breda zich blijven verzetten de A16 in gevaar komt, raakt men in Brabant niet onder de indruk. Als er toch een tunnel voor de hsl komt in Prinsenbeek, kan de A16 meteen mee onder de grond, zo redeneert men.

Onderhandelingen

Wat wel steekt is de houding van minister Jorritsma. Zij heeft al eens Breda en Prinsenbeek van de onderhandelingstafel geweerd. Maar ook de provincie heeft ze bij minstens twee gelegenheden laten weten weinig te zien in onderhandelingen tenzij de wensen van Brabant volledig met de hare zouden overeenkomen, quod non. Onderhandelen? Waarover dan nog?

Ook het pobureau hsl-zuid van Rijkswaterstaat speelt in Brabantse ogen een vreemde rol. Ideeen die door gemeenten en provincie worden aangedragen, worden slechts gehonoreerd als ze hetzelfde of minder kosten dan de oorspronkelijke plannen. Maar de concessies worden dan wel verkocht als winst voor Brabant. Voor het overige kan er niets.

Zo is volgens Brabant te zien dat de oplossing bij Zevenbergschen Hoek, waar de hsl op zo’n 14 meter hoogte gaat lopen, een haastklus moet zijn geweest. Iets verder naar het noorden over het Hollands Diep gaan, zou betekenen dat de hsl op maaiveldhoogte of verdiept kan worden aangelegd. Minder horizonvervuiling en minder last voor het dorp zijn dan het positieve resultaat.

Vandaag brengen Tweede Kamerleden een informeel bezoek aan Brabant om met eigen ogen het trace te inspecteren. Daarbij staat de provincie buitenspel. Het pobureau organiseert de trip en zal met een gelikte presentatie proberen aan te tonen hoe fraai de hsl in het landschap is ingepast.

Na de zomervakantie zullen er hoorzittingen worden gehouden in de Tweede Kamer over de pkb 3 hsl. Het ziet er naar uit dat behoorlijk lang ke duren. Want er zijn heel wat mensen en instanties die hun mening willen laten horen.

Ondertussen blijven Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Van Harten en de gemeenten Prinsenbeek en Breda zich sterk maken voor de tunnels. Voorwaarde voor de hsl-lijn was immers een zo goed mogelijke inpassing in de bestaande leefomgeving. En daarvan is nu geen sprake.

Reageer op dit artikel