nieuws

Bouwvolume vertoont lichte stijging in mei

bouwbreed

Het volume van de toegevoegde waarde in de bouw is in mei met 1% gestegen ten opzichte van een relatief hoog productievolume in mei vorig jaar. In de periode januari-mei dit jaar ligt de toegevoegde waarde bijna 5% onder het niveau van vorig jaar.

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot en met mei dit jaar blijkt de strenge winter in januari en februari een veel grotere invloed te hebben gehad dan de staking van maart en april vorig jaar. Dit verklaart de daling met 5% over de eerste vijf maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In maart en april vorig jaar liet de bouw als gevolg van de staking een daling zien 8 respectievelijk 15%. In de winterse maanden van 1996 waren de dalingspercentages aanzienlijk hoger met 19 en 28.

Na de staking was er in mei 1995 duidelijk sprake van een inhaalslag. De toegevoegde waarde, het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik, steeg toen een kleine 10%. Ondanks dat toen hoge volume, steeg in mei 1996 de productie met nog eens ruim 1%. Over geheel 1995 was de stijging van de bouwproductie 1%.

De daling van het bouwvolume in de eerste vijf maanden van dit jaar is ook terug te vinden in de productiecijfers in de hout- en bouwmaterialenindustrie. In deze sector daalde de productie 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen in de bouw nam de eerste helft van dit jaar met 2% toe ten opzichte van vorig jaar. Over geheel 1995 nam het aantal nog sterk af met 15%. Daarmee is de daling sinds het topjaar 1993 weer omgebogen in een stijging.

Reageer op dit artikel