nieuws

Bouwbond op zoek naar

bouwbreed

alternatief voor staking

De bouwbond FNV “gaat de mogelijkheden na om in de toekomst op een andere wijze actie te voeren, die aan kracht niet onder doet voor de werkstaking of zelfs nog effectiever is, maar die minder geld kost en geen of minder organisatorische inspanningen vraagt “.

Zo staat het in het jaarverslag 1995 van deze bond onder het hoofdstuk Stakingen in 1995 .

De traditionele vorm van actievoeren, de werkstaking voor onbepaalde tijd, is voor een werknemersorganisatie als de bouw- en houtbond FNV zowel de kracht als de achilleshiel. Want wie inzet op een staking voor onbepaalde tijd kan niet meer terug, zo wordt gesteld. Een werkstaking voor onbepaalde tijd vraagt van een bond een enorme organisatorische inspanning en een groot beroep op zijn financiele middelen.

Voor algemeen secretaris Ad Kamp staat vast dat de werkgevers het op een conflict hebben laten aankomen. “Daarvoor moeten zij speciale redenen hebben gehad. Alles wijst erop dat er sprake was van een gerichte aanval van de werkgeversorganisaties op de bonden in de bouwnijverheid”.

De stakingen – die in de bouw was massaal en duurde vijf weken, die in de stukadoorsbranche zelfs zes weken – zijn dan wel door de werknemersorganisatie gewonnen, maar vroegen het uiterste van stakers en vakbonden. Ook de financiele gevolgen drukken zwaar op de weerstandskassen van de vakcentrales en de bonden, aldus het verslag. Vandaar dat er een bezinning wordt aangekondigd, die antwoord moet geven op de vraag hoe een volgend conflict vanuit een nog sterkere positie kan worden ingegaan.

Meningen verdeeld

De meningen in vakbondsland zijn verdeeld als het gaat om de vraag of de arbeidsverhoudingen zich in de naaste toekomst zullen verscherpen, wat weer tot arbeidsconflicten zal leiden. Sommigen zijn van mening dat waarschijnlijk de klap bij werkgevers ook zo hard is aangekomen dat uiteindelijk de krachten in werkgeversland, die pleiten voor arbeidsrust en dus voor overleg, weer de overheid krijgen. De bond gaat zich beraden op adequate actiemiddelen en strategieen.

Reageer op dit artikel