nieuws

Bouw mist onderbouwing Radon-beleid door VROM

bouwbreed

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf voelen zich door het TNO-onderzoek naar de risico’s van radon gesterkt in hun al eerder verkondigde mening dat het ministerie van VROM zijn beleid niet goed heeft onderbouwd.

Woordvoerders van beide organisaties laten dit weten in reactie op het bekend worden van onderzoeken van TNO en het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) naar de risico’s van radon in woningen. De instituten komen tot een tegengestelde conclusie: volgens TNO is de aanwezigheid van radon in woningen niet gevaarlijk voor de volksgezondheid; in de contra-expertise van het RIVM wordt het tegendeel beweerd.

Het NVTB hecht de meeste waarde aan het TNO-onderzoek, aldus secretaris ing. M.D.J. Oltheten. Het bevestigt namelijk de kritiek van organisaties in en rond de bouw, die zij op het radon-beleid hebben gespuid in een brief aan de Kamer, in maart 1994. Bovendien kan worden getwijfeld aan de kwaliteit van het tegenonderzoek van het RIVM. “De kritiek die het RIVM geeft op het onderzoek van TNO is nogal matig onderbouwd.”

Pas op de plaats

De toeleveranciers in de bouw vinden dat er nu voldoende reden is om de ontwikkeling van beleid ter beperking van de risico’s van radon in woningen stop te zetten. “Er is alle aanleiding voor nog eens goed naar dit onderwerp te kijken. VROM moet pas op de plaats maken en nadenken over het nut en de noodzaak van een radon-beleid voor de bouw. Persoonlijk heb ik zo mijn twijfels of de ingrijpende maatregelen die VROM in gedachten heeft, wel te rechtvaardigen zijn.”

Oltheten noemt het een goede zaak dat TNO heeft vastgehouden aan zijn conclusies, ondanks de druk die door het ministerie van VROM als opdrachtgever schijnt te zijn uitgeoefend om de uitkomst van het onderzoek aan te passen. Hij werpt echter de suggestie verre van zich dat het RIVM zijn oor te zeer bij VROM te luisteren heeft gelegd. “Het RIVM stelt zich altijd zeer onafhankelijk van VROM op. De suggestie dat hier sprake is van een ‘sweetheart-statement’ gaat te ver.”

Een woordvoerster van het AVBB laat weten het “onverantwoord” te vinden als het ministerie van VROM zou besluiten het radon-beleid, met alle verstrekkende gevolgen voor de bouw van dien, voort te zetten. “Een heroverweging is op zijn plaats”, aldus het AVBB, dat het opmerkelijk noemt dat VROM een veel strenger radonbeperkend beleid wil voeren dan de rest van de wereld.

Gisteren verklaarden de Betonvereniging en de Nationale Woningraad al dat VROM voorlopig moet afzien van ingrijpende maatregelen ter beperking van radon in woningen.

Reageer op dit artikel