nieuws

Binnenkort beslissing over nieuwbouw bij plassen

bouwbreed

In het bijzijn van een groot aantal toehoorders heeft de Raad van State het nieuwe Loosdrechtse bestemmingsplan ‘Plassengebied’ behandeld. Een definitief besluit over het plan is binnenkort te verwachten.

Dan heeft Loosdrecht weer een nieuw modern bestemmingsplan en is de toekomst van bepaalde objecten bezegeld. Een van de objecten met een tot nu toe omstreden toekomst is Het Witte Huis aan de Nieuw Loosdrechtse Dijk. Als het bestemmingsplan blijft zoals het is, wordt het gesloopt ten behoeve van een appartementencomplex.

De voormalige horecagelegenheid sprak vroeger tot de verbeelding. Het raakte echter reeds jaren geleden in verval en werd een periode gekraakt. Nadat het met veel rumoer is ontruimd, ging het dak er af om te voorkomen dat krakers het pand opnieuw in bezit zouden nemen.

Het onroerend goed is momenteel eigendom van de Beheer- en Administratie Maatschappij Flatbeheer BV uit Zoetermeer. Flatbeheer wil ter plaatse een appartementencomplex met drie woonlagen neerzetten. De gemeente keurde het initiatief goed en voorzag het perceel in het nieuwe bestemmingsplan van een woonbestemming.

GS van Utrecht weigerden de voor het perceel van Het Witte Huis aangegeven woonbestemming goed te keuren. Die nieuwbouw zou te massaal worden en ter plaatse ongepast zijn. Daarmee dreigde dit plandeel te sneuvelen, waardoor de bestemming uit het oude bestemmingsplan, de horecadoeleinden, weer dreigde te herleven.

Dat was voor het gemeentebestuur en Flatbeheer aanleiding om bij de Raad van State om vernietiging te verzoeken van het besluit van het provinciebestuur. Voordat de rechters van de Raad van State de kwestie in behandeling namen, is eerst een adviseur naar Loosdrecht gestuurd. Deze heeft geconstateerd dat het perceel ingeklemd ligt tussen twee jachthavens. Hij vreest dat de bewoners van de nieuwe appartementen wel eens erg veel overlast ke gaan ondervinden van de activiteiten op jachthavens. “Een woonbestemming ter plaatse vind ik minder gelukkig. Een alternatief, dat beter aansluit bij de huidige functies van de omringende percelen, verdient beter te worden onderzocht”, aldus de adviseur. Bij de Raad van State pleegt men over het algemeen veel waarde te hechten aan de opvattingen van de adviseur.

Door woordvoerders van de gemeente en Flatbeheer is de opvatting van de adviseur met grote stelligheid tegengesproken. Zij verwachten dat toekomstige kopers van de appartementen die juist aanschaffen vanwege de watersport en alles er om heen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels