nieuws

Bijna 80% van werknemers valt onder een arbodienst

bouwbreed

Het aantal werkgevers dat een contract heeft met een arbodienst is in de eerste helft van 1996 aanzienlijk toegenomen. Van de bedrijven met minder dan 10 werknemers heeft 51% nu zo’n contract tegen 24% in het najaar van 1995. Bij de bedrijven met 10 tot 100 werknemers en met meer dan 100 werknemers zijn deze percentages respectievelijk opgelopen van 61% naar 76% en van 87% naar 91%.

Dit schrijft staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Sinds 1 januari 1996 zijn werkgevers in risicovolle bedrijfstakken ( daartoe behoort ook de bouwnijverheid – red.) verplicht zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Voor werkgevers in de overige bedrijfstakken geldt deze verplichting per 1 januari 1998. Staatssecretaris De Grave constateert dat het merendeel van de werkgevers in de risicovolle bedrijfstakken voldoet aan de aansluitingsverplichting.

De staatssecretaris schrijft bovendien dat het aantal gecertificeerde arbodiensten is opgelopen tot 86. In totaal hebben 188 diensten het certificaat aangevraagd. Van deze aanvragen zijn er 27 ingetrokken en werden er 3 afgewezen zodat nu nog 72 onderzoeken lopen bij arbodiensten die nog niet zijn gecertificeerd.

Uit een steekproef van de Inspectiedienst SZW blijkt dat het aantal bedrijven dat beschikt over een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie toeneemt. Deze inventarisatie en evaluatie vormt het startpunt voor een arbeidsomstandighedenbeleid dat zich tevens richt op het terugdringen van het ziekteverzuim.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels