nieuws

As uit houtafval goede meststof voor bosbouw

bouwbreed

Aan het kostbare dumpen van as van verbrand houtafval op lokale stortterreinen in het Zweedse Nybro, komt binnenkort een eind, wanneer inmiddels veelbelovende experimenten daadwerkelijk worden omgezet in concrete praktijktoepassingen.

AB Gustav Kahrs, fabrikant van parketvloeren bleef jaarlijks zitten met 1000 ton as, als residu van met houtafval opgewekte energie. Kahrs meent door middel van een bijzondere behandeling van het asmateriaal en vervolgens het gebruik ervan als mest in de bosbouw, de ecologische kringloop te hebben gesloten. Hiervoor is inmiddels met het provinciaal bestuur van de bosbouw een gezamenlijk po gestart.

Vruchtbare mest

Wanneer as wordt gemengd met kalk is het geschikt als vruchtbare mest voor bosgrond. Het materiaal neutraliseert verzuurde grond als gevolg van een tekort aan zwavel- en stikstofdioxide en draagt zorg voor aanvulling van stoffen die door het uitlogen van de bodem verloren gaan.

De positieve effecten daarvan zijn dat de onevenwichtige opbouw van voedingsstoffen in de bosgrond of het gebrek daaraan wordt tegengegaan, waardoor het gevaar van een verstoorde en slechte groei wordt voorkomen.

Van de ca. 1000 ton as die Kahrs jaarlijks overhoudt als residu van in eigen centrale opgewekte energie bestaat ongeveer 600 ton uit vliegas. Het overige, het zogeheten bedas, is procesmatig om te vormen tot kunstgrind. Het vliegas wordt met water tot een deeg gekneed, dat men in de vorm van broodjes buiten laat uitharden. Het proces is vergelijkbaar met dat van cement. Nadat het materiaal in enkele maanden volledig is uitgehard, wordt het vermalen en met kalk gemengd.

Reageer op dit artikel