nieuws

Amsterdamse wijk De Pijp voor f. 100 miljoen opgeknapt

bouwbreed

In de komende vijftien jaar wordt f. 100 miljoen geinvesteerd in het opknappen van de Amsterdamse wijk De Pijp. Vier corporaties, het stadsdeel De Pijp en de huurdersvereniging hebben overeenstemming bereikt over een plan.

Het gaat om het opknappen van ruim 3100 woningen. De corporaties hebben de afgelopen jaren 539 panden in beheer gekregen met in totaal meer dan 2100 woningen. De panden werden van particulieren gekocht. Ze hebben een kleine opknapbeurt gekregen in afwachting van wat er verder mee zou gebeuren. Verwacht werd, dat veel van die panden op termijn zouden moeten worden gesloopt. Maar volgens het nieuwe plan worden de meeste panden nu toch opgeknapt. Minstens tachtig procent van de opgeknapte woningen krijgt een huur die lager is dan f. 625. Het plan voorziet verder in de aankoop en het opknappen van nog eens 1000 woningen. Op beperkte schaal worden woningen gebouwd. Uit onderzoek is gebleken dat 84 panden een slechte fundering hebben. Dat aantal kan bij verder onderzoek nog iets oplopen.

De bereidheid bestaat extra geld beschikbaar te stellen zodat toch de helft van dit aantal toch kan blijven bestaan. Het gaat dan vooral om panden die een beeldbepalende of architectonische waarde hebben. De andere panden worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Gedacht wordt aan huisvesting van ouderen, gehandicapten en grote gezinnen met een laag inkomen. De Pijp is de eerste Amsterdamse wijk waarin overeenstemming is bereikt over een dergelijke aanpak. De vier corporaties zijn de Protestantse Woningbouwvereniging, Eigen Haard, het Woningbedrijf Amsterdam en de Woningbouwvereniging Amsterdam-Zuid.

Reageer op dit artikel