nieuws

Zwaar weer treft bouw Oostenrijk

bouwbreed Premium

De Oostenrijkse bouw verkeert in zwaar weer en gaat vooralsnog geen betere tijden tegemoet. Begin dit jaar kondigde de federale regering een programma af ter bevordering van de werkgelegenheid in de bedrijfstak en voor de aanpak van de infrastructuur. Mede daardoor kan de totale Oostenrijkse bouwproduktie dit jaar met 2 procent toenemen en volgend jaar met 1 procent.

De regering van Oostenrijk bezuinigde in 1995 fors op openbare werken waardoor de werkgelegenheid bij de desbetreffende bedrijven aanzienlijk daalde. Dit jaar reserveert het federale bestuur ruim f. 1,8 miljard voor de uitbreiding van het spoorwegnet.

Nog dit jaar zal de gww-sector een grotere orderontvangst ke noteren. Verder komt dit jaar de eerste tolweg in gebruik waarvan de opbrengst aan de wegenbouw wordt besteed. De positieve gevolgen daarvan doen zich naar verwacht begin volgend jaar voor. De activiteit in de totale gww-sector neemt dit jaar met 7 procent af. Dat is een direct gevolg van de bezuinigingen van de overheid. De arbeidsbevorderende maatregelen beperken de afname volgend jaar tot 4 procent.

Weinig florissant zijn ook de vooruitzichten voor de utiliteitsbouw. Het ongunstige investeringsklimaat doet steeds meer opdrachtgevers ertoe besluiten af te zien van grootschalige nieuwbouw en uitbreidingen. Daarbij bestaat er nog steeds een overaanbod aan kantoorruimte.

Toeristische industrie

Ook in de toeristische industrie is voorlopig geen vraag naar uitbreiding van de capaciteit. Wel zoeken beheerders van enkele winkelcentra naar nieuwe vestigingsplaatsen. Die vragen echter ook buitenlandse bedrijven om een offerte. Over het geheel genomen staat renovatie en verbouw in de Oostenrijkse industrie- en winkelsector momenteel hoger aangeschreven dan nieuwbouw. Als gevolg daarvan moet de utiliteitsbouw voor dit jaar rekenen met een afname van 2 procent en volgend jaar met een daling van 1 procent.

Bouwvergunningen

De activiteit in de woningbouw krimpt dit jaar met 1 procent en blijft in 1997 op het dan bereikte niveau staan. Deze vooruitzichten vormen een tegenstelling met het aantal afgegeven bouwvergunningen. Steeds minder particulieren en investeerders zetten die als gevolg van de fiscale wijzigingen die samenhangen met de overheidsbezuinigingen om in concrete werken. In het verlengde daarvan neemt ook de koopkracht af. Naar verwacht reserveert Oostenrijk in 1997 ruim f. 455 miljoen voor de bevordering van de woningbouw. De provincies zijn echter niet verplicht de middelen daadwerkelijk aan de woningbouw te besteden.

Reageer op dit artikel