nieuws

WBL-onderzoek valt Tweede Kamer tegen

bouwbreed Premium

De vier grote fracties in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over de kwaliteit van het parlementair onderzoek Woningbeheer Limburg. Veel vragen zijn onbeantwoord gebleven, het schort aan de onderbouwing van bepaalde conclusies, en er is twijfel over de vraag of de politieke betekenis van de term ‘verwijtbaar’ voldoende bij de onderzoekscommissie is doorgedrongen.

Dat blijkt uit de schriftelijke voorbereiding van het WBL-debat, dat later deze maand wordt gehouden. PvdA, VVD, D66 en CDA hebben behoorlijk wat vragen gesteld aan de parlementaire onderzoekscommissie onder leiding van D66-Kamerlid Versnel-Schmitz. Vragen, die aantonen dat de Kamer niet zo tevreden is over het resultaat van de maanden speurwerk naar de financiele problemen bij de Geleense corporatie.

Dat wordt al direct duidelijk bij de eerste vraag van Kamerlid Jeekel (D66): “Waarom is het onderdeel ‘bestuurscultuur’ zo beperkt aangepakt, terwijl het toch prominent in de commissie-opdracht figureerde?” Ook VVD-er Van Rey is nog op zoek naar antwoorden. Veel van zijn vragen beginnen met ‘Heeft de commissie onderzocht…’, en hij komt zelfs met een brief van een adviesbureau op de proppen met daarin een analyse van de balans van een van de fusiepartijen van WBL, de SBDI. Deze brief zou wel eens geheel aan de aandacht van de commissie ke zijn ontsnapt, terwijl daarin toch de verwachting wordt uitgesproken dat “het spoedig doch uiterlijk binnen twee jaar tot escalatie zal komen”.

Alle fracties willen weten waar de commissie haar oordeel op baseert dat het ministerie van VROM, oud-staatssecretaris Heerma en huidig bewindsman Tommel verwijtbaar tekort zijn geschoten. CDA-er Biesheuvel vraagt een nadere toelichting op welke periode deze kwalificatie slaat, PvdA-er Duivesteijn wil weten welke betekenis de commissie aan haar eigen woorden hecht: “Gaat het hier slechts om een constatering, een reprimande of is de commissie van mening dat het kabinet alsnog stappen zou moeten ondernemen?”

Premier Kok had vorige week, na oppervlakkige lezing en na grondiger bestudering van het rapport in het Pinksterweekend, al negatief geoordeeld over de conclusies, die de onderzoekscommissie heeft getrokken over VROM.

Reageer op dit artikel