nieuws

Waarborgfonds Eigen Woningen helpt PvdA

bouwbreed

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen gaat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer helpen bij de verdere uitwerking van haar plannen voor de oprichting van een nieuwe sociale koopsector.

Dat verklaarde directeur K.J.R. Schiffer van het waarborgfonds gisteren in Nieuwspoort, waar het eerste jaarverslag van de Nationale Hypotheekgarantie werd gepresenteerd.

Deze garantie is de opvolger van de vroegere gemeentegarantie, en biedt kopers de mogelijkheid de aanschaf van een eigen woning tot f. 315.000 volledig te financieren. Met uitzondering van Arnhem, Groningen en Rotterdam nemen alle gemeenten deel aan de nationale hypotheekgarantie.

De stichting (Schiffer: “een sociaal maatschappelijk instituut”) heeft als doel het eigen woningbezit in Nederland te bevorderen. Dat is ook de reden dat zij bereid is de PvdA de helpende hand te bieden bij de verdere uitwerking van de plannen voor de sociale koopsector nieuwe stijl.

Stuk deskundigheid

“We ondersteunen de plannen op hoofdlijnen”, aldus Schiffer, “maar vinden de opzet ervan wat ingewikkeld. Daarom hebben we onze inhoudelijke ondersteuning aangeboden en willen we behulpzaam zijn bij de concrete uitwerking ervan.” PvdA-Kamerlid Duivesteijn zei blij te zijn met de steun van de stichting. “Hiermee wordt een stuk deskundigheid in huis gehaald.”

Uit het jaarverslag van het waarborgfonds blijkt dat in 1995 45.000 kopers een nationale hypotheekgarantie hebben aangevraagd en gekregen. De totale som gegarandeerde leningen bedraagt per 31 december 1995 circa f. 7,8 miljard.

Reageer op dit artikel