nieuws

Viper minizeef gaat achter auto mee naar het werk

bouwbreed

Gelet op zijn afmetingen is een grote capaciteit van de Viper minizeef nauwelijks te verwachten. Niettemin staat deze nauwelijks 1600 kg zware zeefinrichting genoteerd voor een produktie van 15 tot 50 m3 per uur.

De mobiele zeef laat zich gemakkelijk door een trekker of 4WD terreinwagen verplaatsen en is door zijn geringe omvang op elk gewenst plekje in te zetten.

Met deze voor de Nederlandse markt nieuwe machine mikt importeur Van Gemert B.V., Wanrooij, op de sloopmarkt die geconfronteerd wordt met steeds zwaardere eisen ten aanzien van het storten van sloopafval. Van Gemert voorziet dat “binnen nu en vijf jaar, elk bedrijf dat met bouwafval te maken heeft, oplossingen zal dienen te vinden om de afvalmaterialen zo goedkoop mogelijk te verwerken. Een oplossing is de stortkosten terug te brengen door de afvalmaterialen gescheiden aan te leveren. Een kleine mobiele zeefinrichting met redelijke capaciteit, op locatie, kan in grote mate hieraan bijdragen.

De Viper minizeef is opgebouwd uit een schudzeef waarmee grove zware delen, zoals puin, worden gescheiden van fijner materiaal als zand en grond. Door gebruik van verschillende zeefdekken zijn fracties uit te zeven van 5-100 mm. De aldus gescheiden materialen zijn opnieuw te gebruiken of af te leveren bij een verwerkingsbedrijf.

Reageer op dit artikel