nieuws

Vijftien boeken vol inspraak

bouwbreed Premium

Vijftien boekwerken vol. Dat zijn alle reacties uit de inspraak en de verslagen over het Ontwerp Trajectbesluit Betuweroute. Het gaat om zo’n 750 schriftelijke reacties, waarvan er honderd bestaan uit standaardbrieven. Bovendien gaat het om de integrale verslagen van zeven hoorzittingen.

Dat alles is nu ter inzage gelegd, zodat liefhebbers het allemaal nog eens na ke lezen.

Dat zal in ieder geval een opdracht zijn voor ambtenaren van de ministers van VROM en V en W, want hun ministers moeten bij de vaststelling van het Tracebesluit Betuweroute, vermoedelijk in oktober, reageren op deze reacties.

Reageer op dit artikel