nieuws

VEWIN en EnergieNed pakken ‘aarding’ aan

bouwbreed

Om aan de onzekerheid van een onvoldoende aarding van elektrische installaties in woningen een eind te maken, hebben de VEWIN (overkoepelende organisaties van waterleidingbedrijven) en EnergieNed een ‘aardingswerkgroep’ gevormd.

Het vermoeden bestaat, dat vele duizenden woningen onvoldoende geaard zijn. Dit naar aanleiding van het feit dat in 1993 een man door elektrocutie onder een douche om het leven is gekozen als gevolg van het ontbreken van een aarding. De Provinciale Noordelijke Energie Maatschappij (PNEM) is daarvoor verantwoordelijk gesteld en tot een boete veroordeeld. PNEM is daartegen in hoger beroep gegaan.

Het gebrek aan aarding doet zich vooral voor bij woningen, die zijn gebouwd voor 1950. De waterleidingmaatschappijen in het hele land hebben in hoog tempo oude buissystemen van gietijzer en lood vervangen door buizen van kunststof. Daardoor werkte de aarding van veel verdeelkasten in woningen, met daarop aangesloten de geaarde stopcontacten, niet meer. De verdeelgroepen werden vaak geaard door middel van de waterleidingbuizen van metaal.

Bewoners van de behandelde woningen zijn weliswaar in de meeste gevallen schriftelijk geinformeerd over de ingreep van de waterleidingbedrijven, en gewezen op de gevolgen voor de aarding, maar hebben deze informatie vaak voor kennisgeving aangenomen.

Er bestaan geen standaardprocedures om te garanderen, dat de heraarding van elektrische installaties wel plaatsvinden. De VEWIN en EnergieNed brengen binnenkort waarschijnlijk het advies aan gemeenten uit, om bij vervangingswerkzaamheden het model van Den Haag te volgen. In Den Haag heeft de gemeente en het waterleidingbedrijf DZH alsmede het elektriciteitsbedrijf Eneco sluitende afspraken gemaakt voor het verantwoord vervangen van de waterleidingen van 80.000 huishoudens. De bewoners/eigenaars worden duidelijk gewezen op de noodzaak van het laten aanleggen van een nieuwe aardleiding. De dienst bouw- en woningtoezicht ziet er op toe dat dit ook gebeurt.

Niet bekend

Reageer op dit artikel