nieuws

Vernieuwd verkeersplein Oudenrijn na drie jaar open

bouwbreed

Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat stelt zaterdag officieel het vernieuwde verkeersplein Oudenrijn open voor het verkeer. Daarmee komt een einde aan een van de oudste knelpunten in ons land, ‘het klaverblad’, dat de A12 en de A2 op elkaar aansloot.

Vooral het verkeer tussen Arnhem en Amsterdam en vice versa liep bijna dagelijks vast op de in- en uitvoegstroken van het plein. Vaak was de file op de parallelbanen zo groot dat ook het doorgaande verkeer tussen Amsterdam en Den Bosch en tussen Arnhem en Den Haag vertraging opliep. Na het Prins Clausplein bij Den Haag en verkeersplein Badhoevedorp is Oudenrijn het drukste knooppunt in ons land. Reden voor Rijkswaterstaat om voor het afslaande verkeer meer ruimte te zoeken.

In 1993 begon de reconstructie, die de capaciteit van het plein moest verdubbelen en die in totaal f. 82 miljoen heeft gekost. Twee van de oude lussen van het klaverblad zijn vervangen door fly-overs, terwijl bovendien een aantal nieuwe rijbanen zijn toegevoegd. Vooral automobilisten die van Amsterdam naar Arnhem willen kan de verandering niet ontgaan: in plaats van een korte draai gevolgd door een weefvak koersen zij nu in een lange flauwe bocht over het hele plein naar de A12 (Den Haag-Arnhem).

Twee van de oude lussen overleefden de vernieuwing. Verkeer tussen Arnhem en Den Bosch rijdt bij voorbeeld dezelfde route als voorheen. Alleen het invoegen is makkelijker: omdat het verkeer dat tot voor kort van de A2 uitvoegde om naar de A12 richting Arnhem te gaan is omgelegd, hoeft er niet meer geweven te worden. Daarmee heeft Rijkswaterstaat volgens ingenieur C. Schweig een einde gemaakt aan een onveilige en vertragende situatie. Schweig is hoofd van de afdeling die binnen Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de reconstructie.

Horizonvervuiling

De aanvoerbanen naar Oudenrijn toe zijn driestrooks, de hoofdwegen op het plein zelf zijn de rijbanen tweestrooks gebleven. Omdat het afslaande verkeer nu geen files meer oplevert, is dat volgens Schweig voldoende, maar voor alle zekerheid is er ruimte gemaakt om er twee maal driestrooks van te maken. Rijkswaterstaat hoopt echter tot 2010 niets meer te hoeven veranderen aan het plein.

In de breedte

In tegenstelling tot het Prins Clausplein, waar de ene fly-over onder de andere doorgaat en over de derde kruist, is Oudenrijn meer in de breedte dan in de hoogte uitgebreid. De horizonvervuiling blijft hierdoor beperkt. Volgens Schweig hebben veel mensen in de omgeving daar op aangedrongen.

Het plein is verder zo open mogelijk gehouden. In en rond de oude lussen zijn vier strak vormgegeven vijvers aangelegd. Voor de inrichting van het plein is samen met het ministerie van Natuurbeheer een landschapsplan opgesteld.

Prijs van de Bovag

De nieuwe wegen en viaducten zijn zoveel mogelijk met hergebruikt materiaal aangelegd. Daarvoor is rond de 38.000 ton oud asfalt verwerkt. Ook is volgens Rijkswaterstaat gekozen voor milieuvriendelijke materialen.

De werkzaamheden waren zodanig gepland dat er overdag geen doorgaande rijstroken hoefden te worden afgesloten. De hinder voor het verkeer is gedurende de aanleg beperkt gebleven, aldus Schweig. In 1995 heeft Rijkswaterstaat hiervoor een prijs gekregen van de Bovag.

De minister zal zaterdag de laatste meters markering aanbrengen, waarmee het plein officieel geopend zal zijn. Aansluitend vindt een debat plaats over de bereikbaarheid van Midden-Nederland.

Reageer op dit artikel