nieuws

Ventilatie en koelplafonds gaan goed samen

bouwbreed Premium

Ventilatie en koelplafonds gaan uitstekend samen. Dat blijkt uit een onderzoek van BSRIA’ Micro Climate Centre als onderdeel van het ‘the Department of Environment’s Partners in Technology program’. Het resultaat van het tweejarig onderzoek, dat een evaluatie betreft van de uitvoerbaarheid van de combinatie koelplafonds en ventilatievoorzieningen, heeft duidelijk aangetoond, dat deze twee systemen elkaar niet verzwakken maar juist versterken. Dat betekent dat ze in de praktijk toegepast leiden tot een beter comfort in de desbetreffende ruimte, waarin ze zijn aangebracht.

De opwaartse stroming van de lucht door ventilatie blijft voldoende dominant om voldoende ventilatie te garanderen, zonder dat er hinderlijke tochtverschijnselen optreden. Bij elk onderzoek kwam naar voren, dat de thermische condities in de onderzochte ruimte door de invloed van ventilatie gekoppeld aan koelplafonds aanzienlijk beter waren dan wanneer slechts ventilatie werd toegepast. Volgens het rapport werd het thermische comfort door de gebruikers van de ruimte door 90% van hen als duidelijk verbeterd gekwalificeerd door de toepassing van de beide voorzieningen. De onderzoekingsmethode en de resultaten staan vermeld in het BSRIA (Building Services Research and Information Association) technische notitie TN2/96. Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen, dat bij het toepassen van de beide systemen de neerwaartse convectie van de lucht groter was dan was voorspeld in vergelijking met het toepassen van ventilatie alleen. De opwaartse convectie van de lucht bleef echter domineren. Bovendien werd er een betere menging van de lucht verkregen, dan wanneer wordt volstaan met alleen een koelplafond.

Het rapport is te verkrijgen bij BSRIA te Bracknell in Berkshire in Groot Brittannie, telefoon 01344-426511 of fax 01344-487575.

Reageer op dit artikel