nieuws

Van Wijnen boekt beter resultaat bij lagere omzet

bouwbreed

“Liever een iets kleinere gezonde orderportefeuille dan een hogere slechter renderende omzet.” Met deze volzin verdedigt de directie van de Van Wijnen Groep de bij 1994 ietwat achtergebleven omzet vorig jaar. Tegelijk wordt in het jaarverslag over 1995 het gelijk van deze stelling weergegeven: de nettowinst nam bij een omzet, die f. 44 miljoen lager lag dan de f. 570 miljoen in 1994, juist toe.

De kleinere omzet is een gevolg van “een terughoudend opereren op de aanbestedingsmarkt”. Die aanbestedingsmarkt, waaruit ongeveer eenderde van de omzet wordt verkregen, bleek ook vorig jaar weer wispelturig. Het kopen van omzet leidt tot het in een aantal gevallen aannemen van werken ver onder de kostprijs, aldus de directie.

Meer woningbouw

“Aangezien dit ongetwijfeld zijn neerslag zal hebben op de kwaliteit van het uiteindelijke produkt is gekozen voor een extra selectief opereren in deze markt.”

De omzet bleef dan ook 6 % achter bij die in 1994. Het aandeel van de woningbouwactiviteiten daarin nam toe tot 32 % met een totaalbedrag van f. 170 miljoen. De activiteiten in de utiliteitssector daalden van f. 227 miljoen tot f. 199 miljoen en nemen daarmee een aandeel van 37 % van de totale omzet voor hun rekening.

In de sector renovatie/groot onderhoud steeg de omzet tot f. 55 miljoen (was f. 49 miljoen), waarmee een aandeel van 10 % in de totale omzet werd bereikt. De eigen poontwikkelingsactiviteiten zorgden voor een aandeel van 18 % in de totale omzet.

De activiteiten in Duitsland en Canada waren in het verslagjaar nog maar goed voor een kleine bijdrage in het resultaat.

Kleinere risico’s

Van Wijnen ziet af van omvangrijke investeringen in gronden in bijvoorbeeld Vinex-locaties. De eigen poontwikkelingsactiviteiten moeten allemaal als kenmerk een laag risicoprofiel hebben.

Het streven blijft er op gericht een verdere landelijke dekking van de vestigingen te krijgen.

Daarom zal dit jaar verder worden gezocht naar bedrijven, die Van Wijnen ke versterken op de basisactiviteiten bouw en poontwikkeling. Niet aan de bouw gerelateerde ondernemingen binnen het bedrijf worden daarom afgestoten. In het verslagjaar waren dat Merewido International en Hoogeslag Zwembaden/Recreatiepoen.

Reserve

“Door een stabiele orderportefeuille, die eind 1995 een omvang had van f. 781 miljoen, wordt ondanks de wat minder positieve economische verwachtingen een stijging van de omzet in 1996 naar een niveau boven f. 500 miljoen realistisch geacht”, aldus de directie. “Het resultaat zal daarmee relatief minstens evenredig mee stijgen.” Dat resultaat over het verslagjaar 1995 – f. 10,3 miljoen nettowinst – wordt geheel aan de reserves toegevoegd.

Cijfers Van Wijnen Groep (in miljoenen guldens)

1995 1994 Bruto-omzet 534 570 Brutowinst 14,2 12,8 Nettowinst 10,3 8,8 Orderportefeuille 781 807

Reageer op dit artikel