nieuws

Uta-werkgevers bieden werkervaringsplaatsen

bouwbreed

Donderdag wordt in Utrecht begonnen aan de uitvoering van een afspraak tussen partijen, betrokken bij de cao voor uta-personeel om 340 werklozen werkervaring te laten opdoen.

Dit landelijk po wordt georganiseerd in gebieden van verschillende Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening. Gelijktijdig met de aftrap in Utrecht volgt er een in het RBA-gebied Twente.

Partijen betrokken bij de uta-cao spraken af 250 langdurig werklozen, 50 allochtonen en 40 gedeeltelijk arbeidsgeschikten te plaatsen in een een uta-functie. De deelnemers, waarvan de werving geschiedt door Arbeidsvoorziening, Sociaal Fonds Bouwnijverheid en GAK krijgen een scholings- en werkervaringsplaats aangeboden. Voorafgaand aan de geboden werkervaringsplaats komen kandidaten in aanmerking voor ten hoogste een jaar scholing met behoud van uitkering. Als stimulans om aan dit voortraject deel te nemen, ontvangen ze een aanvulling op de uitkering van maximaal f. 999 mits zij het traject succesvol afronden.

Bij de langdurig werklozen wordt in eerste instantie gekeken naar een bouwachtergrond. Voor kandidaten uit de groep etnische minderheden geldt als intrede-eis voor technische functies een mts-diploma en voor administratieve functies een mavo/havo-diploma.

De financiering van het totale po komt voor het groorste gedeelte neer op een bijdrage van de bedrijfstak, terwijl het Europees Sociaal Fonds een subsidie verstrekt.

Reageer op dit artikel