nieuws

Tommel wil splitsing van naoorlogse woningen bevorderen

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel trekt meer subsidie uit voor het splitsten van woningen. Tot nog toe kwamen alleen woningen van voor 1946 in aanmerking, maar die leeftijdsgrens komt nog dit jaar te vervallen. De bewindsman heeft inmiddels de gemeenten in een circulaire op de hoogte gesteld van zijn plannen. Doel van de maatregel is om het aantal woningsplitsingen te verhogen en zodoende het ‘herbergend vermogen’ van de bestaande woningvoorraad te vergroten.

Om dat voor elkaar te krijgen wil Tommel de bestedingsmogelijkheden van het Besluit Woningebonden Subsidies 1995 (BWS) verruimen. In het BWS is het verlenen van subsidie toegestaan voor het splitsen van huurwoningen van voor 1-1-1946, waaraan een ingrijpende voorziening wordt getroffen die ten minste f. 50.000 kost.

De behoefte om te splitsen ligt echter vooral in de na-oorlogse voorraad, aldus Tommel. Om de budgethouders (gemeenten of samenwerkende gemeenten) ook in staat te stellen subsidie te verlenen voor splitsingen in die groep woningen komt de leeftijdsgrens te vervallen. Tommel gaat ervan uit dat de noodzakelijke wijziging van het BWS “zo snel mogelijk en in elk geval nog dit jaar” zal worden doorgevoerd.

Reageer op dit artikel