nieuws

TKD afspiegeling van ontwikkeling Nederlandse bouwmachinemarkt

bouwbreed Premium

Wellicht onder een beter economisch gesternte dan de laatste jaren, gaan donderdag 6 juni 1996 de Technische Kontaktdagen van de BMWT en NVWB-Grondwerk in Wezep weer van start. Grootser, indrukwekkender en zeker gedifferentieerder is het materieel dat tijdens deze machinedagen, die tot en met zaterdag 8 juni duren, zal worden gedemonstreerd. Het verticaal transport vertegenwoordigd door mobiele kranen en hoogwerkers geeft hier dit jaar voor een belangrijk deel ondersteuning aan.

‘Wegen naar de toekomst’. Onder deze titel vinden de Technische Kontaktdagen dit jaar inmiddels voor de 16e maal plaats. De organisatie geeft hiermee uiting aan het optimisme dat bij de machinebranche bestaat over de marktontwikkelingen van het bouwmaterieel. Tevens willen BMWT en NVWB-Grondwerk met deze TKD-titel de technologische ontwikkelingen in het moderne bouwmaterieel aangeven en die in de gedemonstreerde machines zijn terug te vinden.

In 1978 begonnen als een eendaagse materieeldemonstratie waarvoor enkele honderden lieden uit de gww sector werden uitgenodigd, is dit evenement uitgegroeid tot een driedaags, dynamisch machinegebeuren dat volgens de organisatie thans vijfentwintigduizend bezoekers trekt. Wat begon als een eenvoudige ontmoetingsplaats van machine-aanbieder en machinegebruiker is uitgegroeid tot een beurs waar ook het bedienend personeel heel direct de prestaties van de machines kan beproeven.

Dit jaar zal wederom een nieuwe belangrijke groep van bezoekers ke worden begroet. Met ondersteuning van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw SBW en Defensie, die in Wezep reeds vele jaren de faciliteiten voor dit evenement biedt, wordt een Go-Infra programma voor scholieren verzorgd. Onbekend maakt onbemind. De opzet is daarom jonge mensen direct te laten kennis maken met het materieel voor de wegen- en waterbouw en hen in een vroeg stadium duidelijk te maken dat voor hen een goede toekomst in deze branche is weggelegd.

De inbreng van Defensie bij de organisatie van deze machinedagen en de samenwerking tussen Go Infra en de Koninklijke Landmacht ter bevordering van de instroom van jongeren in de gww-sector, was voor staatssecretaris van Defensie drs. J.C. Gmelich Meijling aanleiding gehoor te geven aan het verzoek dit jaar de TKD te willen openen. Behalve dit officiele gebeuren geeft ook een bijzonder symposium met als onderwerp “de Machinerichtlijn en de grondverzetmachines”, extra dimensie aan dit evenement.

Deze bijeenkomst, een gezamenlijk initiatief van de BMWT en NVWB-Grondwerk, geeft informatie omtrent de internationale normering en veiligheid van het gww-materieel. Doel is aan de hand van praktijk relevante gegevens de consequenties van de Europese Machinerichtlijn toe te lichten vanuit de invalshoek van de aanbieder zowel als de gebruiker van grondverzetmachines.

Afvalbeleid

In het kader van het afvalbeleid van de overheid wordt het storten van onder meer uit de bouw en sloop vrijkomende afvalstoffen aan banden gelegd. Per 1 januari geldt er een stortverbod voor 21 soorten afval dat preventie en hergebruik moet stimuleren. Hierdoor wordt de bouw- en sloopbranche gedwongen de verschillende materialen gescheiden bij erkende verwerkings- en recyclingbedrijven aan te bieden. Als gevolg daarvan is een belangrijke markt ontstaan voor het gebruik op locatie van zeef, breek- en verkleiningsmachines. Deze ontwikkeling vormt een belangrijk bestanddeel van het in Wezep gedemonstreerde materieel. Het accent daarbij ligt op die machines die door hun mobiliteit en compactheid een gemakkelijk vervoer en snelle inzet bieden en tevens onafhankelijk van een externe energiebron ke werken. Een groot aantal exposanten van de in totaal ongeveer 130 deelnemers demonstreert in Wezep een scala aan schud-, trommel en dekzeven alsmede breekinstallaties in mobiele – stationaire uitvoeringen en met capaciteiten van 50 m3/uur tot enkele honderden tonnen per uur.

Verticaal transport

Een bijzonder element dat dit jaar aan de TKD is toegevoegd is VT96, een expositie van het Verticaal Transport waaraan 18 exposanten van mobiele kranen, hoogwerkers, autolaadkranen en hijshulpmiddelen deelneemt. Een aantal jaren geleden was dit hijs- en hefmaterieel al in Wezep te vinden. De beperkte faciliteiten die toen werden geboden waren echter niet toereikend om dit zware materieel bevredigend te demonstreren. Voor de aanbieders van deze machines was dit aanleiding van verdere deelname aan de TKD af te zien. De ruimere voorzieningen welke thans op het terrein van de Prinses Margrietkazerne zijn gecreeerd bieden evenwel goede mogelijkheden de prestaties van deze machines tot hun recht te laten komen.

In het kader van het 25-jarig bestaan van de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) was aanvankelijk besloten in mei in Den Bosch Verticaal Transportdagen te organiseren. De lol in dit feestje werd danig bedorven door een uitspraak van het Europese Hof inzake kartelvorming waarin de FNK een boete is opgelegd van f.24 miljoen. Om de pijn wat te verlichten is daarom door de BMWT besloten om dit evenement in samenhang met de TKD te organiseren.

Reageer op dit artikel