nieuws

Sloopmateriaal opnieuw gebruikt in geluidsscherm

bouwbreed

Allerlei sloopmateriaal, van schoon beton- en metselwerkgranulaat tot gefreesd asfaltbeton, kan voortaan worden gebruikt bij de bouw van geluidsschermen en keerwanden. Gebr. van Kessel te Buren in Gelderland introduceert een nieuw bouwsysteem, waarbij het sloopmateriaal een constructieve functie heeft in de kern van de wand.

“Een deel van de stijfheid van de constructie komt van de vulling”, legt A.W.M. Bertels M.Sc. uit. Hij is onder andere voorzitter van de energiecommissie van de Samenwerkende Kamers van Koophandel van Gelderland (SKG) te Arnhem, en betrokken bij de innovatie van Van Kessel. “De vulling wordt op de bouwlocatie in een kooiconstructie gestort. De maaswijdte van het gaas wordt afgestemd op de korrelgrootte, zodat het materiaal ingeklemd zit in het gaas. Tussen de kooi en de vulling bevindt zich altijd een kunststof vlies, dat de korrels tegenhoudt en voorkomt dat het materiaal gaat stuiven tijdens het vullen. De kern wordt afgewerkt met een laag giet- of spuitbeton, die aan het vlies hecht (prefab beton is ook mogelijk, met een hechtlaag van kunststof). De voetplaat van de wand is van beton, om uitloging van het sloopmateriaal te voorkomen.”

Proeven genomen

In beginsel leent het constructiesysteem, Tension-Pack – genaamd, zich niet alleen voor het bouwen van geluidswallen en keerwanden. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor aardbevingsgevoelige gebieden. Het sloopmateriaal van beschadigde constructies kan dan opnieuw worden gebruikt. Een voordeel is, dat Tension-Pack – constructies goed bestand zijn tegen aardbevingen. Er ke zelfs woningen, industriele hallen en recreatiewoningen mee worden gebouwd, zowel vloeren als wanden.

Van Kessel heeft in het afgelopen jaar proeven genomen met de toepassing van het systeem voor geluidsschermen en keerwanden. De laatste fase van die proeven, met betrekking tot de uitloging, is onlangs met succes afgesloten. Het systeem is nu gereed voor de markt. “Er is veel vraag naar schermen voor het weren van geluid, stof en stank”, aldus Bertels. “Niet alleen in Nederland. In het buitenland gaan we echter niet zelf bouwen, daar verkopen we de kennis.”

Storten kostbaar

De gedachte achter het systeem is, dat er steeds meer sloopmateriaal van gebouwen, wegen en andere constructies is te verwachten. Het storten van al dat materiaal is kostbaar. Een gedeelte kan worden hergebruikt als toeslagmateriaal in cement- of asfaltbeton, maar die toepassing heeft zijn beperkingen. Als het om verontreinigd materiaal gaat, moet het cement- of asfaltbeton in de toekomst in zijn geheel als verontreinigd materiaal beschouwd worden. Bovendien is op een gegeven moment niet meer te achterhalen welk materiaal waar is gebleven.

“Het is beter het nieuwe materiaal gescheiden te houden van het gebruikte”, aldus Bertels. “Daarom hebben we gekozen voor een scheiding van de kern en de afwerklaag. De kern, het gaas en de bedekking vormen echter constructief wel een geheel.”

Zonder dilataties

“De elementen voor de kooi worden geprefabriceerd, de vulling en het beton worden ter plaatse gestort. Het is in beginsel een ‘oneindige’ wand, zonder dilataties”, licht Bertels toe. “Bouwkundigen moeten wel wennen aan het werken met de gepuntlaste kooi-elementen. Het vereist namelijk een werktuigbouwkundige nauwkeurigheid. Het gaas past heel nauw. De driedimensionale elementen worden aan elkaar gekoppeld met lange pennen, die worden vergrendeld. Het lijkt op een soort rittsluiting, die ook kan worden toegepast bij het koppelen van bekistingselementen. Hoewel het nauwkeurig moet gebeuren, is de kooi heel snel op te zetten. Op een goed vlakke vloer staat de wand dan kaarsrecht.” De mechanische werking van de constructie is anders dan van een betonconstructie, hoewel de wand er van buiten uitziet als van beton.

Voor de helft lucht

De constructieve mogelijkheden van Tension-Pack – worden bepaald door de drukvastheid van de kern. Een geluidsscherm zoals hij door Van Kessel is ontwikkeld, is veel lichter dan hij op het oog lijkt. Daarom is het niet nodig het geluidsscherm te funderen op palen. Het is voldoende de voet op een strook gestabiliseerde grond te storten. Dat kan op het niveau van het maaiveld zijn of in een uitgegraven geul, afhankelijk van de esthetische eisen. De wand kan in allerlei kleurpatronen worden afgewerkt.

Bertels weet zeker dat het geluidsscherm van Van Kessel kan concurreren met bestaande systemen. Het gebruik van sloopmateriaal in de kern levert geld op, omdat het duurder is om het materiaal elders te storten. En de uitvoering vraagt zeer weinig tijd, omdat er in het algemeen niet geheid hoeft te worden. De inhoud van de kern kan worden gelabeld en gecertificeerd. In de toekomst weet men dan altijd zeker, welk materiaal voor het geluidsscherm is hergebruikt.

Het door Gebr. Van Kessel Bouw BV te Buren ontwikkelde geluidsscherm, met een kern van gaas gevuld met puingranulaat of gefreesd asfalt. De afwerking is van beton. Er zijn reeds meerdere patenten op de constructie aangevraagd.

Het plaatsen van de kern van gaas, voorafgaand aan het storten van de betonnen voet.

De kern kan worden gevuld met allerlei soorten granulaat, van gebroken baksteen tot gefreesd asfaltbeton. In de praktijk zal tussen granulaat en gaas een folie worden aangebracht worden, onder andere om stofvorming tijdens het vullen te voorkomen.

Reageer op dit artikel