nieuws

SER wil jaarlijks f. 1,5 mld extra voor infrastructuur

bouwbreed Premium

De Sociaal Economische Raad is unaniem over de richting die de Nederlandse economie de komende jaren op moet gaan. Meer investeringen in scholing, technologie, vernieuwing en infrastructuur moeten de basis vormen voor een economische groei van 3 procent per jaar.

Daardoor groeit de hele arbeidsmarkt, waardoor ook de hardnekkige werkloosheid aan de onderkant kan verminderen. Die groei kan ook nog duurzaam plaatsvinden.

Gedacht wordt aan een miljard extra per jaar voor scholing en anderhalf miljard voor infrastructuur. Dat kan voor een deel overheidsgeld zijn, maar ook geld van pensioenfondsen.

Loonmatiging en flexibilisering zullen ook de komende jaren nodig blijven volgens de SER. Om dit goed vorm te geven zullen de afspraken steeds meer decentraal gemaakt moeten worden. Volgens het advies moeten werkgevers en werknemers ‘meer investeren in de arbeidsrelatie’. Dat houdt in dat er minder gebruik moet worden gemaakt van uitzendkrachten en tijdelijk personeel, maar dat het vaste personeel flexibeler inzetbaar wordt. Een wereldwijd concurrerende economie heeft goed opgeleide werknemers nodig. Volgens de SER moet er dan ook extra geld naar het onderwijs. Werknemers zouden in staat moeten zijn permanent scholing te volgen. Daarmee blijft de kennis in de bedrijven up to date en staan werknemers sterker op de steeds flexibelere arbeidsmarkt. De overheid zou volgens de SER actiever moeten worden om bedrijven te stimuleren meer aan innovatie te doen. Nederland loopt achter bij het gemiddelde van de geindustrialiseerde landen. De noodzakelijke investeringen in infrastructuur moeten volgens de SER dan ook in het teken staan van nieuwe technieken zoals ondergronds bouwen, telematica en de aanleg van hoogwaardige openbaar vervoerssystemen.

Reageer op dit artikel