nieuws

Schoonmaak vuile grond blijft moeilijk

bouwbreed

Op korte termijn valt niet te rekenen met de komst van betere technieken voor de verwerking van de meest voorkomende verontreinigde grond. Wel ke aangepaste reinigingstechnieken een oplossing bieden voor bepaalde soorten vervuilde grond die nu nog niet schoon te maken zijn. Be- en verwerkers van vervuilde grond krijgen mede om die reden een vergunning voor telkens tien jaar. Dat staat in het Ontwerp Meerjarenplan Gevaarlijk Afval II van VROM.

Het hoofdstuk ‘Verontreinigde Grond’ heeft alleen betrekking op grond die dusdanig vervuild is dat deze onder de noemer gevaarlijk afval ressorteert. Het Service Centrum Grondreiniging (SCG) adviseert als enige instantie over de schoonmaak van vervuilde grond. In het geval van licht verontreinigde grond mogen de reinigingskosten per ton niet meer dan f. 100 bedragen. Bij sterk verontreinigde grond dienen de schoonmaakkosten beneden f. 250 per ton te blijven. Na schoonmaak mag in beide gevallen niet meer dan 20 procent van de bewerkte hoeveelheid uit reststoffen bestaan. Als minimumstandaard voor verwerking gelden de bestaande schoonmaakmethoden. Initiatiefnemers van nieuwe technieken moeten hun ontwikkeling vergelijken met de standaardtechnieken.

Toepassing

Het stortverbod voor reinigbare grond bevordert de nuttige toepassing. De maatregel vermindert de benodigde stortruimte en zorgt voor een beter gebruik van de schoonmaakcapaciteit. VROM regelt het hergebruik van verontreinigde grond door middel van het po ‘Afzet van afvalstoffen als secundaire grondstof’. Het gaat hierbij om grond die niet tot de streefwaarde kan worden schoongemaakt. Ook grond die in het geheel niet kan worden gereinigd kan als categorie 1 of -2 bouwstof toepassing vinden. Het stortverbod moet er tevens voor zorgen dat de restcapaciteit van de reinigingsbedrijven wordt gebruikt. Momenteel benutten deze verwerkers 75 tot 80 procent van hun capaciteit. In 1993 kwam 2600 kiloton vervuilde grond vrij. Daarvan werd 29 procent schoongemaakt. In 2000 en 2005 komt naar verwacht respectievelijk 3400 en 2550 kiloton vervuilde grond vrij. Van die hoeveelheid al 70 procent een nuttige toepassing vinden.

Reageer op dit artikel