nieuws

Saneren Hollandsche IJssel gaat twaalf jaar duren

bouwbreed

De sanering van de Hollandsche IJssel, de meest vervuilde rivier van Nederland, gaat twaalf jaar duren en in totaal f. 1,4 miljard gulden kosten. Het overgrote deel van de schoonmaakkosten komt voor rekening van het ministerie van VROM.

Dit heeft verantwoordelijk gedeputeerde T. Jansen van Zuid-Holland bekendgemaakt in zijn functie van voorzitter van de Stuurgroep Hollandsche IJssel.

Na de zomer zullen rijk, provincie, de zes aan de Hollandsche IJssel gelegen gemeenten en de betrokken waterschappen een overeenkomst tekenen over een gezamenlijke aanpak.

Over de sanering van de rivierbodem en de rivieroevers wordt al tientallen jaren gepraat. Na deze lange periode van vooral plannenmakerij lijkt de vaart er ook meteen in te zitten. Behalve aan het schoonmaken en -houden van de rivier willen de partijen samen werken aan een dynamische rivier met hoogwaardige woon- en bedrijfslocaties in evenwicht met natuur, recreatie en beroepsvaart.

Verder streven de partijen naar onder meer een groenere aankleding van de rivier en een betere toegankelijkheid van de rivier. De ambitieuze plannen zijn vastgelegd in het Startcontract Hollandsche IJssel, dat een looptijd van twee jaar heeft. De stuurgroep heeft daarvoor gekozen daarvoor om al vast aan de slag te ke gaan. Tegelijk werkt zij aan een vervolgcontract.

Reageer op dit artikel