nieuws

ROM: Staphorst in de fout

bouwbreed

De Overijsselse gemeente Staphorst voert de wettelijke taken op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu niet adequaat uit. Tot deze conclusie komen de regionale milieu-inspectie in Overijssel en de Dienst Recherchezaken van het ministerie van VROM na een onderzoek dat eind 1995 is gehouden.

Staphorst heeft toegezegd medio augustus met een plan van aanpak te komen om de situatie te verbeteren. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt onder meer dat er bouwvergunningen zijn verleend die in strijd waren met het bestemmingsplan. Ook is nagelaten onderzoek uit te voeren naar mogelijke bodemvervuiling.

De inspectie heeft ook zorgen over het toezicht van de gemeente op de uitvoering van milieuregels. Bovendien zijn er vergunningen verleend die eerder door een andere afdeling van de gemeente waren afgewezen. De communicatie tussen bestuur en ambtenaren laat ook nog eens te wensen over.

Reageer op dit artikel