nieuws

‘Renkums golfcomplex gaat natuur aantasten’

bouwbreed Premium

Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag stuurt een van zijn adviseurs naar Renkum. De adviseur moet rapporteren over het plan van de gemeente Renkum om ten noorden van de Bennekomseweg een 70 hectaren metend golfcomplex te ontwikkelen.

De kwestie is naar de Raad van State gebracht door de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen en een grondeigenaar. Zij vinden dat de plannen de natuur op onaanvaardbare wijze aantasten. De gronden hebben momenteel een agrarische bestemming. De tegenstanders van de golfbanen willen dat zo houden.

In de bij rechter De Vries aangespannen spoedprocedure eisen de tegenstanders van het golfcomplex schorsing van het bestemmingsplan Golfcomplex Staadegaard, zoals dat door het gemeentebestuur is opgesteld. Afgelopen vrijdag vond bij de Raad van State een hoorzitting plaats. Het plan is genoemd naar de familie, die het grootste gedeelte van de gronden in eigendom heeft, en is inmiddels goedgekeurd door het provinciebestuur. Wanneer rechter De Vries het plan schorst, kan er geen aanlegvergunning worden verleend. Een eventueel door De Vries uit te spreken schorsing loopt totdat de Raad van State een zogenoemde bodemprocedure over deze kwestie heeft afgehandeld. Naar verwachting duurt het nog zo’n twee jaar tot die procedure is afgerond.

Normaal doet de rechter in dit soort schorsingsprocedures binnen een week uitspraak. Deze zaak acht hij echter zo complex dat hij heeft besloten eerst een adviseur aan het werk te zetten. Wanneer het rapport van de adviseur klaar is, krijgen gemeente, provincie en tegenstanders nog de mogelijkheid om er op te reageren. Pas daarna laat De Vries weten of hij al of niet schorst. De de spoedprocedure in behandeling is, is het bestemmingsplan van rechtswege geschorst.

Reageer op dit artikel