nieuws

Record aantal bouwplannen voor Amsterdam en regio

bouwbreed Premium

Voor de periode 1996-2015 zijn er 245 bouwplannen voor Amsterdam en de omliggende gemeenten. Particuliere ontwerpen zijn hierbij niet meegerekend. De plannen zullen niet allemaal worden uitgevoerd. In een groot aantal gevallen gaat het om voorlopige initiatieven of om plannen waarvoor rijk of gemeente geen toestemming hebben gegeven.

Dit staat in het meinummer van ‘plan Amsterdam’ een tijdschrift van de dienst Ruimtelijke Ordening van de hoofdstad. De gegevens kwamen naar voren tijdens het samenstellen van de ARCAM-kaart. Op deze plattegrond van Amsterdam en omliggende gemeenten zoals Haarlem, Alkmaar en Amstelveen staan alle stedebouwkundige plannen voor de komende twintig jaar aangegeven. De kaart kwam tot stand op initiatief van de Stichting Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM).

De verschillende overheidsorganisaties die zich met de uitbreidingsplannen bezighouden zijn goed op de hoogte van elkaars activiteiten. “Getuige de ARCAM-kaart komt het maar zelden voor dat er meer dan een plan voor hetzelfde gebied bestaat”, aldus plan Amsterdam. Een uitzondering is de Wijkermeerpolder, waarvoor vier plannen bestaan.

Natuur

Tijdens het samenstellen van de kaart kwam een aantal opmerkelijke gegevens naar voren. Zo groeide in de periode 1930-1960 de bevolking van het gebied met 70 procent en blijkt de oppervlakte die Amsterdam en de omliggende gemeenten gebruiken voor onder meer woningbouw, industrie- en bedrijfsterreinen tussen 1960 en 1990 verviervoudigd te zijn. Vergeleken met 1930 groeide de bebouwing nog sterker. “In 1930 werd nog maar 3,3 procent van het totale oppervlak bezet door bebouwing en werkterreinen, in 1990 was dat al 17,9 procent”, aldus ‘plan Amsterdam’. Het grootste deel van de grond is gebruikt voor woningbouw.

Uit de ARCAM-kaart blijkt dat natuurontwikkeling veel aandacht krijgt de te jaren. Enerzijds neemt vanwege allerlei uitbreidingsplannen de druk op de groene gebieden toe, anderzijds zijn op de ARCAM-kaart allerlei nieuwe natuurgebieden te vinden.

Reageer op dit artikel