nieuws

Premie te verkrijgen voor extra milieukwaliteit

bouwbreed

De ministeries van VROM en EZ loven een premie uit voor bouwpoen met een extra hoge milieukwaliteit en energieprestatie. Ze moeten een voorbeeld bieden voor de toekomst van de woning- en utiliteitsbouw. De premie bedraagt maximaal 75% van de meerkosten.

Voor de premie komen gewone, niet-experimentele poen in aanmerking. Het gaat om nieuwbouw- en renovatiepoen die voor het eind van 1998 worden opgeleverd. Zowel huur- als koopwoningen, kantoren, scholen en andere gebouwen komen in aanmerking. Ze moeten uiteraard voldoen aan de basismilieukwaliteit. Bovendien moeten ze extra kwaliteit bieden op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen. Het hoeven verder geen bijzondere poen te zijn, want het is juist de bedoeling te laten zien dat extra milieukwaliteit ook in de gewone bouw mogelijk en haalbaar is.

De aangemelde poen worden beoordeeld door de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) te Rotterdam en de Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem). Afhankelijk van de kosten komen naar verwachting ongeveer 25 poen voor de voorbeeldstatus in aanmerking.

Kennisoverdracht

De stimuleringspremie wordt gegeven als tegemoetkoming in de meerkosten, die te maken hebben met het ontwerpen, het toepassen van extra maatregelen en het verzorgen van promotie en kennisoverdracht. Het is de bedoeling dat de projecten uitgebreid voor het voetlicht worden gebracht. Ze moeten laten zien wat mogelijk is in de hoofdstroom van de bouw. Het gaat om het toepassen in de gewone bouw van de resultaten van experimenten.

De initiatiefnemers hopen, dat de voorbeeldpoen zullen bijdragen aan de acceptatie van duurzaam en energiezuinig bouwen. SEV en Novem gaan rond de projecten een groot aantal activiteiten organiseren, gericht op kennisoverdracht en het vergroten van de bekendheid. De betrokkenen moeten bereid zijn hieraan mee te werken. De voorbeeldstatus zal aan de poen worden toegekend door staatssecretaris Tommel van VROM en minister Wijers van EZ.

Een brochure over het programma Voorbeeldpoen is te verkrijgen bij SEV, antwoordnummer 5527, 3000 VB te Rotterdam.

Reageer op dit artikel