nieuws

Organisatie Volker Stevin constant in beweging

bouwbreed

Reorganisaties bij Nederland Haarlem en Hanab en Smit Hanab, verkoop van een deel van Eco Techniek en versterking van de Duitse activiteiten, dat is in een notedop de aanpassing van de structuur van Koninklijke Volker Stevin (KVS). Doel is het verder aanscherpen van de kernactiviteit.

“Een organisatie als KVS is constant in beweging. De aanpassingen zijn nodig om onze kernactiviteiten te versterken”, licht de KVS-woordvoerder desgevraagd toe op de allerlaatste aanpassing, de afstoting van een meerderheidsbelang in het raadgevend ingenieursbureau Intersec. Dit in Zoetermeer gevestigde bureau, onderdeel van de KVS-sector Advies en dienstverlening, stond te ver af van de hoofdactiviteit en gaat in eerste instantie voor over de 50 procent naar het ingenieursbureau Oranjewoud, onderdeel van Oranjewoud Beheer. De KVS-woordvoerder: “Het betekent niet dat de rest van de sector Advies en dienstverlening, omzetniveau f. 53 miljoen, in de etalage staat. Tot dit onderdeel behoren verder onze eigen ingenieursbureaus Aveco en Inter Rail Engineering en ondersteunende diensten als onze materieeldienst, die doen we echt niet weg.”

Wel een gegeven is dat de omzet van deze sector tanende is. Als sinds 1990 loopt de inkomsten gestaag terug. Nu f. 5 miljoen omzet van Intersec wegvalt, zal 1996 naar alle waarschijnlijkheid weer lager zijn.

Oranjewoud

Oranjewoud uit Heerenveen wil Intersec gebruiken om zich meer als totaalleverancier in de infrastructuur te gaan ontplooien. Intersec ontwerpt en begeleidt de bouw van elektrotechnische en werktuigkundige installaties voor infrapoen. De twee ingenieursbureaus werken bijvoorbeeld op dit moment samen in VOF IBK Ingenieursbureau Brug Kampen, maar zijn volgens de woordvoerder van Oranjewoud ook bij andere infrapoen actief. “Het is een strategische meerderheidsdeelnemingen,” aldus de woordvoerder van Oranjewoud, die verder geen prijs wil noemen, omdat de onderhandelingen nog lopen “Ons ingenieursbureau Oranjewoud zal het belang gaan nemen.”

De structuur van Oranjewoud is regionaal opgezet en zal door deze jongste verwerving niet veranderen. “We werken namelijk zeer geintegreerd. Wel zijn twee centrale kennisafdelingen in onze vestiging in Capelle aan den IJssel actief: Ruimte en Milieu en Grondzaken en Vastgoedadvisering. Maar we kennen geen divisiestructuur zoals bij ander bureaus.”

De 1700 medewerkers van Oranjewoud realiseerden over 1995 een omzet van f. 243 miljoen. De winst bedroeg f. 4,4 miljoen dat f. 0,6 miljoen minder dan over 1994. Oorzaak daarvan was de stagnerende milieu-adviesmarkt.

Reageer op dit artikel