nieuws

Onenigheid over betaling verzwaring van Lekdijk

bouwbreed

Het Rijk en het Hoogheemraadschap voor de Krimpenerwaard ruzien met elkaar over wie moet opdraaien voor de dijkverzwaring van de 3,5 kilometer lange Lekdijk West bij Bergambacht. Hierdoor lijken de voorbereidingen en de aanvang van de werkzaamheden op de lange baan te worden geschoven.

Dinsdag werd bekend dat de kosten voor de dijkverzwaring acht keer hoger blijken uit te vallen dan aanvankelijk was voorzien. Dijkgraaf J. Veurink van het Hoogheemraadschap voor de Krimpenerwaard was aanvankelijk uitgegaan van een bedrag van f. 3,5 miljoen. Hij noemde dit bedrag tijdens de eerste voorlichtingsbijeenkomst voor dijkbewoners vorig jaar oktober. Volgens berekeningen van adviesbureau Heidemij Advies komen de kosten echter nu op minimaal f. 25 miljoen uit.

De provincie en het Hoogheemraadschap zijn van mening dat dat bedrag opgebracht moet worden door de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit omdat de Lekdijk-West een essentieel gedeelte is van de waterkeringen en daarmee onder de Delta-Wet van 1958 valt. Minister Jorritsma zegt op haar beurt dat in het kader van de Delta-wet de dijk in de jaren ’70 al is verzwaard. Zij vindt daarom dat de verzwaring van de Lekdijk-West ditmaal voor de rekening van de provincie en het Hoogheemraadschap moet komen.

Om de inwoners van Bergambacht niet de dupe te laten worden van het financiele vraagstuk, adviseert de Provincie het Hoogheemraadschap dan ook met de voorbereidingen voor de dijkversterking te beginnen. Tegelijkertijd zullen de betrokken partijen met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om eruit te komen. Er mag in geen geval gevaar voor de bewoners ontstaan, aldus de Provincie.

Reageer op dit artikel