nieuws

Noorwegen wil milieucertificaten houtprodukten

bouwbreed Premium

De Noorse bosbouw en de verwerkende industrie streven ernaar om eind 1997 een reeks criteria te hebben opgesteld, aan de hand waarvan aan houtprodukten een milieucertificaat kan worden toegekend.

Het certificeringspo gaat onder de naam ‘Levende Skog’ (dat is ‘Levend Bos’). De opzet is om bij de afnemers te ke documenteren, dat het produkt onder ‘aanvaardbare’ omstandigheden is geteeld. In vier regio’s worden nieuwe vormen van teelt uitgeprobeerd, die rekening houden met het behoud van biologische verscheidenheid in het Noorse bosareaal. De bosbouw in dit land wordt gekenmerkt door een groot aantal kleinschalige bedrijven, waarop ook vaak aan diverse vormen van landbouw wordt gedaan. De meeste van de 35.000 boseigenaars zijn verenigd in bij elkaar negentien verenigingen.

De Noorse branche is bang voor internationale boycotacties als er geen milieucertificaat wordt ingevoerd. “We kappen niet meer dan er bijgroeit. Maar met de internationale aandacht voor de bosexploitatie staat het niet bij voorbaat vast, dat voor ons een uitzondering wordt gemaakt”, stelt projectleider Berit Sannes.

In Zweden wordt ook gewerkt aan een milieucertificaat. Hier is de nationale vereniging voor natuurbescherming bij de verlening betrokken.

Reageer op dit artikel